Geef feedback op de website

Kerkdienst

Noimagesmall
Audio
Delen:
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 14 augustus, 10:00

ds. M.T. vd Sijs, Gouda

Voorganger : Ds. M. T. v.d. Sijs, Gouda
Ouderling van dienst: Angelique Vuijk
Lector : Elly van Tol :
Kinderkerk : Alle groepen
Leiding : Herma van Eijk
Thema Kinderk. De Heer is onze vreugde
Organist : Kees Dorst
Koster : Cora v.d. Vliet
1e Collecte : Onderhoud Gebouwen
2e Collecte : Eredienst
Deurcollecte : Vorming &Toerusting

Orde van dienst
Welkom en mededelingen

Zingen: Lied 139: 1, 2 en 3

Inleiding op een korte stilte
Bemoediging
v: Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer.
a: Amen

Zingen: Lied 139: 8

Kyriegebed met Lied 301 K
(voorganger solo met gemeente)

Zingen: Lied 304

Gebed

Kinderlied: Samen in het licht (onder het 3e couplet gaan de kinderen naar de Kinderkerk)

1 Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het
licht. Dat licht vertelt ons iets van God. Hij is op ons
gericht.

2 Wij geven God’s verhalen door. En wie zich
openstelt, ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.

3 Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn
verhaal. Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal.

Schriftlezing: Prediker 2: 1- 11
1 Ik zei tegen mezelf: Kom, laat ik proberen de genoegens van het leven te smaken en te genieten van het goede. Maar ook dat, ontdekte ik, is enkel leegte. 2 Vrolijkheid, zei ik tegen mezelf, is niet meer dan dwaasheid. En waar leidt vreugde toe? 3 Ik heb mezelf ondergedompeld in de vrolijkheid van de wijn, en ik greep die dwaasheid aan om te onderzoeken of ik in mijn wijsheid – want die behield altijd de overhand – kon ontdekken wat een mens het beste doen kan, dat luttel aantal levensdagen dat hij doorbrengt onder de hemel. 4 Ook heb ik grootse dingen ondernomen: Ik heb voor mezelf paleizen gebouwd en wijngaarden geplant. 5 Ik heb tuinen en parken aangelegd en daarin een keur van vruchtbomen geplant. 6 Ik heb waterbekkens gegraven om een bos met jonge bomen te bevloeien. 7 Ik heb slaven en slavinnen gekocht, en ook hun kinderen werden slaven in mijn huis. Ik bezat talrijke runderen, schapen en geiten, meer dan iedereen die voor mij in Jeruzalem heeft geregeerd. 8 Ik heb goud en zilver opgestapeld en in de rijkdom gedeeld van koningen en landen. Ik heb zangers en zangeressen aangesteld en het genot geproefd van vele, vele vrouwen. 9 Grootse dingen heb ik ondernomen en meer bezit vergaard dan iedereen die voor mij in Jeruzalem heeft geregeerd. En bij alles wat ik voor mezelf verworven had, behield ik ook mijn wijsheid. 10 Alles wat mijn ogen vroegen heb ik ze gegund, elke vreugde die mijn hart verlangde heb ik het gegeven, en ik genoot naar hartenlust van al het goede dat ik had verworven. Het was het loon voor mijn gezwoeg. 11 Maar toen nam ik alles wat ik ondernomen had nog eens in ogenschouw, alles wat mijn moeizaam
gezwoeg me opgeleverd had, en ik zag in dat het
allemaal maar lucht en najagen van wind was. Het had geen enkel nut onder de zon.

Zingen: Lied 807

Schriflezing: Lucas 12: 13 – 21
13 Iemand uit de menigte zei tegen hem: ‘Meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen!’ 14 Maar Jezus antwoordde: ‘Wie heeft mij als rechter of bemiddelaar over jullie aangesteld?’ 15 Hij zei tegen hen: ‘Pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht, want iemands leven hangt niet af van zijn bezittingen, zelfs niet wanneer hij die in overvloed heeft.’ 16 En hij vertelde hun de volgende gelijkenis: ‘Het landgoed van een rijke man had veel opgebracht, 17 en daarom vroeg hij zich af: Wat moet ik doen? Ik heb geen ruimte om mijn voorraden op te slaan. 18 Toen zei hij bij zichzelf: Wat ik zal doen is dit: ik breek mijn schuren af en bouw grotere, waar ik al mijn graan en goederen kan opslaan, 19 en dan zal ik tegen mezelf zeggen: Je hebt veel goederen in voorraad, genoeg voor vele jaren! Neem rust, eet, drink en vermaak je. 20 Maar God zei tegen hem: “Dwaas, nog deze nacht zal je leven van je worden teruggevorderd. Voor wie zijn dan de schatten die je hebt opgeslagen?” 21 Zo vergaat het iemand die schatten verzamelt voor zichzelf, maar niet rijk is bij God.’

Zingen: Lied 718

Preek, gevolgd door een korte stilte
Muziek

Zingen: Lied 845: op melodie Psalm 86

Kinderen komen terug
Kinderlied van de maand: ELB 278

1 Laat de kind’ren tot Mij komen,
alle, alle kind’ren.
Laat de kind’ren tot Mij komen
niemand mag ze hind’ren.
Want de poorten van mijn rijk
staan voor kind’ren open.
laat ze allen groot en klein
bij Mij binnen lopen.

2 Laat de mensen tot Mij komen
over alle wegen
Laat de mensen tot Mij komen
houdt ze toch niet tegen!
Want de poorten van mijn rijk
Gaan ook voor hen open
als ze aan een kind gelijk
bij Mij binnenlopen.Kinderlied

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Inzameling van gaven

Zingen: Lied 416

Zegen

Komende vieringen
In de eredienst van 21 augustus zal ds. J. v.d. Meent uit Utrecht voorgaan.

Lengte 1 uur 17 min 3 sec
=>Download (13,23 MB)

 1. Opnames (80)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 11 Kerkdienst ds. R.P. vd Plicht 28 mei 10:00

 3. 12 Kerkdienst ds Jan-Willem Leurgans 25 mei 09:00

 4. 13 Kerkdienst jeugddiens ds Jan-Willem Leurgans 21 mei 10:00

 5. 14 Verhaaldienst OP HET LEVEN! ds Hans Bouma 14 mei 10:00

 6. 15 Kerkdienst Viering Heilig Avondmaal ds Jan-Willem Leurgans 07 mei 10:00

 7. 16 Kerkdienst ds. F. Bos ,Waddinxveen 30 apr 10:00

 8. 17 Kerkdienst ds. M.T. v.d. Sijs, Gouda 23 apr 10:00

 9. 18 private vergadering   18 apr 20:00

 10. 19 Kerkdienst PAASZONDAG ds Jan-Willem Leurgans 16 apr 10:00

 11. 20 vespers stille zaterdag ds Jan-Willem Leurgans 15 apr 22:00