Geef feedback op de website

Passievesper

Noimagesmall
Audio
Delen:
 • I: Over de kerk
 • I: woensdag 12 april, 19:30

ds Jan-Willem Leurgans

Voorganger : ds Jan-Willem Leurgans
Ouderling van dienst Janneke Kool
Lector : Koos Rijlaarsdam
Organist Kees Dorst
Koster Cora v.d. Vliet

Welkom in de vespers en vieringen in de Stille Week

Dit jaar met als thema: Bewogen woorden vanaf het kruis.
In deze Stille Week beluisteren we de woorden die Jezus vanaf het kruis heeft gesproken. De evangeliën vermelden zeven kruiswoorden. Die woorden zullen in de Stille Week het centraal staan.
De bedoeling van de vieringen is om stil te worden voor God, voor Jezus, die zulke diepe woorden gesproken heeft. Vanuit eerbied voor Hem vragen we u om er bij het binnenkomen en bij het verlaten van de kerkzaal rekening mee te houden dat de vieringen door stilte omgeven zijn.
We wensen u een gezegende Stille Week!

Orde van dienst

WOENSDAG PASSIEVESPER

Bewogen woorden:
‘Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?’

Voor de dienst zijn wij stil

Orgelspel

Stilte

allen gaan staan

Bemoediging
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft

Drempelgebed
Voorganger: God van genade,
onder Uw bescherming ontmoeten wij elkaar,
mensen, jong en oud.
Verberg Uw aangezicht niet voor ons.
Vergeef ons als wij U niet herkennen en zegen ons met Uw vrede.
Allen: Amen

allen gaan zitten

Psalmgebed: Psalm 38

*Zingen: 1
Lezen: 4-9
*Zingen: 6
Lezen: 12-15
*Zingen: 9
Lezen: 18-21
*Zingen: 12

Schriftlezing: Psalm 22: 1-3
1 Voor de koorleider. Op de wijs van De hinde van de dageraad. Een psalm van David.
2 Mijn God, mijn God,
waarom hebt u mij verlaten?
U blijft ver weg en redt mij niet,
ook al schreeuw ik het uit.
3 ‘Mijn God!’ roep ik
overdag, en u antwoordt niet,
’s nachts, en ik vind geen rust.

*Zingen: Lied 547: 1, 2, 5

Schriftlezing: Marcus 15: 34,35
34 Aan het einde daarvan, in het negende uur, riep Jezus met luide stem: ‘Eloï, Eloï, lema sabachtani?’, wat in onze taal betekent: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?’ 35 Toen de omstanders dat hoorden, zeiden enkelen van hen: ‘Hoor, hij roept Elia!’

*Zingen: ELB 114: 1,5
1. Als ik in gedachten sta
bij het kruis van Golgotha,
als ik hoor wat Jezus sprak,
voor zijn oog aan ’t kruishout brak,

5. Hoor ik, hoe Hij klaagde, dat
Hem zijn God verlaten had,
‘k weet dan, wat mij ook ontvall’,
God mij nooit verlaten zal!

Enkele woorden ter overdenking

Stilte

Muziek: orgelspel

Gebeden

allen gaan staan

*Slotlied: Lied 575: 1,3,6

Zegen
Voorganger: De Heer zal u zegenen en behoeden
Allen: Amen

Orgelspel

We verlaten de kerk in stilte

Lengte 42 min 10 sec
=>Download (7,24 MB)

 1. Opnames (87)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Kerkdienst ds. R.P. vd Plicht 24 sep 10:00

 3. 2 huwelijksbevestiging Arrian en Oneirrea ds Jan-Willem Leurgans 23 sep 13:30

 4. 3 huwelijksbevestiging van Stefan en Christine ds Jan-Willem Leurgans 22 sep 14:30

 5. 4 Kerkdienst ds. J.W. Leurgans 17 sep 10:00

 6. 5 Rouwdienst van Mevrouw M.Goeman-Schollaart ds. J.W. Leurgans 16 sep 11:00

 7. 6 Rouwdienst van de Hr A. Starreveld. ds. R.P. v.d Plicht 15 sep 11:00

 8. 7 Kerkdienst ds. J.W. Leurgans 10 sep 10:00

 9. 8 Kerkdienst ds. R.P. v.d Plicht 03 sep 10:00

 10. 9 Toren muziek in moordrecht   02 sep 20:00

 11. 10 Kerkdienst ds. R.Schep, Capelle aan den IJssel 27 aug 10:00