Geef feedback op de website

Paaswake

Noimagesmall
Audio
Delen:
 • I: Over de kerk
 • I: zaterdag 15 april, 21:00

Ds P.H. Endedijk - wijkpredikant Grote Kerk Almelo

15 april 2017 – Paaswake
voorganger: ds. Pieter Endedijk – cantor-organist: Henk Kamphuis
lector: Gerdijanne Leestemaker – koster: Jurrien Witvoet

De Lof van het Licht
Introïtus: Liedboek 594
Beurtspraak bij de doopvont
Het ‘Exultet’, de paasjubelzang: Liedboek 595

De lezingen: verhalen van bevrijding
Eerste lezing: Genesis 1,1-5
Schriftlied: Liedboek 600 – cantorij: 1, 3; allen: 2, 4, 5
Gebed
Tweede lezing: Exodus 14,24-15,1
Schriftlied: Liedboek 655
Gebed
Derde lezing: Baruch 3,9-15.29-38
Schriftlied: Liedboek 326 – allen: 1, 2, 4, 6; cantorij: 3, 5
Gebed

De doopgedachtenis
Epistellezing: Romeinen 6,3-5
Het water wordt in de vont gegoten
Doopgebed: Liedboek 356 (wisselzang)
Geloofsbelijdenis
Dooplied: Liedboek 352 (wisselzang)

De maaltijd van de Heer
Kyrie en Gloria: Liedboek 299f
Groet en Gebed van de Paasnacht
Inleiding: Handelingen 12, een paasverhaal
Epistellezing: Handelingen 12,1-19
Halleluja: Liedboek 117b
Evangelielezing: Matteüs 28,1-7
Schriftlied: Liedboek 619 – allen: 1, 3, 5, 6; cantorij: 2, 4
Voorbede (acclamatie: Liedboek 368f)
Gebedsstilte
Slotgebed
Inzameling van de gaven en toebereiding van de tafel
Tafellied: Liedboek 604 – cantorij: 1; allen: 2, 3
Gebed over de gaven
Tafelgebed (met Liedboek Liedboek 404f, 407b en 408f)
Wij delen brood en wijn
– tafelmuziek: Kees van Eersel (1944): ‘O hart, spring op van vreugde’ (Liedboek 623)
Dankgebed
Slotlied: Liedboek 623: 1, 2
Wegzending en zegen
Orgelspel: Toon Hagen (
1959): ‘Zing ten hemel toe’ (Liedboek 645)

Lengte 1 uur 37 min 19 sec
=>Download (22,28 MB)

 1. Opnames (91)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 concert Vocaal Ensemble 'Exicon' - Enschede   12 nov 15:30

 3. 2 Zondagmorgendienst Ds Egb. van Houwelingen - Hengelo (gastvoorganger) 12 nov 10:00

 4. 3 Hoornstra-Ypma, Betty (1939-2017). Dankdienst voor haar leven. Mw H. Westerik 10 nov 10:30

 5. 4 concert Ov. Russ. Vr.koor 'Radujsja' en het Russisch Vocaal Ensemble   05 nov 15:00

 6. 5 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 05 nov 10:00

 7. 6 concert Toonkunstkoor Almelo   03 nov 20:15

 8. 7 Vespers - Dankdag voor gewas en arbeid Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 01 nov 19:00

 9. 8 Vespers - viering '500 jaar Reformatie' Mw ds L. Vos - Zutphen 29 okt 16:00

 10. 9 Zondagmorgendienst Mw ds M. Schepers-v.d. Poll - Enschede (gastpredikante) 29 okt 10:00

 11. 10 Zondagmorgendienst Mw ds I. Otten - Vleuten (gastpredikante) 22 okt 10:00