Geef feedback op de website

Paasdienst

Noimagesmall
Video
Audio
Delen:
  • I: Over de kerk
  • I: zondag 16 april, 09:45

ds. F.Z. Ort

M.m.v. Kerkkoor.
Lezingen: Ezechiël 37, 1-14
Marcus: 16, 1-7
Lied van de week: “Dans en zing: Hosanna voor de Koning.”

Lengte 1 uur 32 min 8 sec
=>Download (323,25 MB)
IconmovieNaar video opname
IconrecordNaar audio opname