Geef feedback op de website

Paasmorgen

Noimagesmall
Audio
Delen:
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 16 april, 10:30

Ds P.H. Endedijk - wijkpredikant Grote Kerk Almelo

16 april 2017 – Paasmorgen – Dienst van Schrift en Gebed
voorganger: ds. Pieter Endedijk – cantor-organist: Henk Kamphuis
muziekensemble o.l.v. Gert Rietveld
lector: Gerry Konijnenbelt – koster: Jurrien Witvoet

De Voorbereiding
Het muziekensemble speelt.
Intredelied: Liedboek 642
Bemoediging en drempelgebed
De introïtuspsalm:
– antifoon: Liedboek 614
– psalm: Liedboek 139: 1, 2, 11
– antifoon
Kyrie en Gloria: Liedboek 301k + 306
Groet en gebed van de zondag
De ‘kinderkerkpaaskaars’ wordt aangestoken
Lied van het licht: Liedboek 637: 1, 4
Afsluiting van het kinderkerkproject ‘Geloof in het leven’

De heilige Schrift
Lezing uit het Oude Testament: Ezechiël 37,1-11
Schriftlied: Liedboek 686
De epistellezing: 1 Korintiërs 5,7-8
Zondagslied: Liedboek 618: 1, 5, 6
De evangelielezing:
– hallelujavers: Liedboek 338k
– Johannes 20,1-18
– acclamatie: Liedboek 339a
Evangelielied: Liedboek 633 – cantorijL: 1; allen: 2, 3, 4, 5
Overweging
Schriftlied: Liedboek 630

De gebeden en de gaven
Mededelingen
Gebeden:
– Voorbede (acclamatie: Liedboek 368f)
– Gebedsstilte
– Slotgebed
– Onze Vader…
De inzameling van de gaven
Gebed over de gaven
Slotlied: Liedboek 635: 1, 2, 3, 6, 7, 8
Zending en zegen
Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750): Toccata en fuga in d

Lengte 1 uur 9 min 50 sec
=>Download (15,99 MB)

 1. Opnames (92)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 11 Benefietconcert Russich Vocaal Ensemble en Shantykoor 'De Oostvaarders' Stichting 'Vrienden van de Grote Kerk en het Kerkplein in Almelo' 11 jun 15:00

 3. 12 Zondagmorgendienst Ds H. Mondeel - Almelo (gastvoorganger) 11 jun 10:00

 4. 13 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk - wijkpredikant Grote Kerk Almelo 04 jun 10:00

 5. 14 Zondagmorgendienst Ds H. Koetsveld - Hengelo (gastpredikant) 28 mei 10:00

 6. 15 Niekolaas, Geerhard (1946-2017). Gedachtenis- en dankdienst voor zijn leven. Ds P.H. Endedijk - wijkpredikant Grote Kerk Almelo 22 mei 10:30

 7. 16 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk - wijkpredikant Grote Kerk Almelo 21 mei 10:00

 8. 17 'Zing-battle basisscholen Almelo' - Kaliber Kunsten School   19 mei 18:00

 9. 18 Concert KSO 'Cecilia'- afscheidsconcert dirigent Daan Hillen   13 mei 20:00

 10. 19 Van der Meer-Mensink, Jenny G.A. (1951-2017), dienst van dankzegging en gebed Ds P.H. Endedijk - wijkpredikant Grote Kerk Almelo 11 mei 13:30

 11. 20 Zondagmorgendienst Ds H. Wachtmeester - Hengelo (gastpredikant) 07 mei 10:00