Geef feedback op de website

Efeziërs 5: 16

Noimagesmall
Audio
Delen:
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 29 oktober, 16:30

ds A.J. Mol uit Enschede-Noord

Gezamenlijke dienst CGK/NGK/GKv
Viering heilig Avondmaal (zittend)
Bijbellezing: Ludwig Winters
Orgel/piano: Nick Vosslamber

Welkom en mededelingen
votum en zegen
Zingen Gkb psalm 92: 1, 2, 8
gebed
Viering Helig Avondmaal
Zingen GKb. psalm 32: 1
Lezing formulier 4
Woorden van brood en wijn
Zingen Opwekking 518
Zingen Opwekking 616
Zingen na viering GKb psalm 32: 5
Schriftlezing Efeziërs 5: 10-20
tekst Efeziërs 5: 16
preek
belijdenis:
Zingen GKb gezang 123: 1 (Vader)
Voorganger belijdenis over de Zoon
Zingen GKb gezang 123: 5 (Heilige Geest)
gebeden
Collecte
Zingen LvdK gezang 440
Zegen
Amen’lied’

Lengte 1 uur 28 min 2 sec
=>Download (80,6 MB)

 1. Opnames (119)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Jezus wijst de weg naar het echte geluk ds. Peter R. Baas, Apeldoorn 21 jan 16:30

 3. 2 Genesis 6: 2 Ds Luc Compagnie 21 jan 09:30

 4. 3 Exodus 2: 1-10 ds. W. Smouter uit Apeldoorn 14 jan 16:30

 5. 4 Vluchten voor God? ds. W.M. van Wijk - Deventer 14 jan 09:30

 6. 5 'Dal van dood wordt deur van hoop' ds. L. van Dalen 07 jan 16:30

 7. 6 Wij worden gedragen door Gods Vaderhanden ds. G.F. Overweg - Axel 07 jan 09:30

 8. 7 Lucas 11: 9-13 ds. D.P. Verdouw 31 dec 16:30

 9. 8 1 Tessalonicenzen 4:13-18 ds. A.J. Mol – Enschede-Noord 31 dec 09:30

 10. 9 Gezinsdienst Thema: Wie is de koning? broeder Wouter Dijkman 25 dec 10:00

 11. 10 kerstavonddienst Lucas 2: 9-11 broeder Harmen van den Berg 24 dec 20:00