Geef feedback op de website

Zondagmorgendienst

Noimagesmall
Audio
Delen:
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 26 november, 10:00

Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk)

Eeuwigheidszondag

Dienst van Schrift en Tafel
op Eeuwigheidszondag
27 november 2017 – 10.00 uur

De voorbereiding
Orgelspel
Woord van welkom en mededelingen
Orgelspel en aansteken van de tafelkaarsen
Bemoediging en drempelgebed
De eerste psalm: Liedboek 280
Kyrie en Gloria: Liedboek 301k + 306
Groet en Gebed van de zondag

De Schriften
Lezing uit het Oude Testament: Jesaja 65,17-23
De psalm: Liedboek 90a
Evangelielezing: Matteüs 25,1-13
Acclamatie: Liedboek 339a
Preek
Schriftlied: Liedboek 728

Gedachtenis van hen die ons in geloven zijn voorgegaan
Inleidende tekst
Gedachtenislied: Liedboek 732
Namen van overleden, afgewisseld met Liedboek 199
Lezing: Openbaring 7,9-17
Lied: Liedboek 725

De Maaltijd van de Heer
Gebeden:
- Voorbede met Liedboek 367b
- Gebedsstilte
- Slotgebed
Inzameling van de gaven
- Tafellied: Liedboek 749
Gebed over de gaven
Nodiging
Tafelgebed met Liedboek 402b
Vredegroet
Wij delen brood en wijn
- Tafelmuziek
Dankgebed
Slotlied: Liedboek 766
Zending en zegen
Orgelspel

Lengte 1 uur 51 min 12 sec
=>Download (25,46 MB)

 1. Opnames (91)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Zondagmorgendienst Ds K. Sluiter - Almelo (em. predikant Grote Kerk Almelo) 10 dec 10:00

 3. 2 Reinders, Gerrit (1921-2017). Dank- en gedachtenisdienst voor zijn leven. Ds C.B. Elsinga 07 dec 10:30

 4. 3 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 03 dec 10:00

 5. 4 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 26 nov 10:00

 6. 5 Concert concertkoor 'Sursum Corda' - Almelo   24 nov 20:15

 7. 6 Zondagmorgendienst Ds W. Broekema - Nijverdal (gastvoorganger) 19 nov 10:00

 8. 7 concert Vocaal Ensemble 'Exicon' - Enschede   12 nov 15:30

 9. 8 Zondagmorgendienst Ds Egb. van Houwelingen - Hengelo (gastvoorganger) 12 nov 10:00

 10. 9 Hoornstra-Ypma, Betty (1939-2017). Dankdienst voor haar leven. Mw H. Westerik 10 nov 10:30

 11. 10 concert Ov. Russ. Vr.koor 'Radujsja' en het Russisch Vocaal Ensemble   05 nov 15:00