Geef feedback op de website

Reinders, Gerrit (1921-2017). Dank- en gedachtenisdienst voor zijn leven.

Noimagesmall
Audio
Delen:
 • I: Over de kerk
 • I: donderdag 07 december, 10:30

Ds C.B. Elsinga

Orde van dienst:

Orgelspel

Binnenkomst van de familie

Welkom

Voorlezen van de rouwkaart

Stil gebed, aanvangswoord en groet

Zingen: Psalm 84 : 1 en 4

Gebed

Lezing uit de bijbel: Psalm 84

Zingen: Gezang 14 : 1, 2 en 3 ‘De Heer is mijn Herder!’

Overdenking – tekst: ‘Steeds krachtiger gaan zij voort om in Sion voor God te verschijnen.’

Zingen: Gezang 459 : 1, 2 en 3

Dankzegging en voorbede

Slotlied: Gezang 293 : 1 en 2

Zegen

Uitdragen – orgelspel: ‘Lichtstad met paarlen poorten’
Evang. liedbundel 413

Lengte 53 min
=>Download (12,13 MB)

 1. Opnames (91)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Zondagmorgendienst Ds K. Sluiter - Almelo (em. predikant Grote Kerk Almelo) 10 dec 10:00

 3. 2 Reinders, Gerrit (1921-2017). Dank- en gedachtenisdienst voor zijn leven. Ds C.B. Elsinga 07 dec 10:30

 4. 3 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 03 dec 10:00

 5. 4 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 26 nov 10:00

 6. 5 Concert concertkoor 'Sursum Corda' - Almelo   24 nov 20:15

 7. 6 Zondagmorgendienst Ds W. Broekema - Nijverdal (gastvoorganger) 19 nov 10:00

 8. 7 concert Vocaal Ensemble 'Exicon' - Enschede   12 nov 15:30

 9. 8 Zondagmorgendienst Ds Egb. van Houwelingen - Hengelo (gastvoorganger) 12 nov 10:00

 10. 9 Hoornstra-Ypma, Betty (1939-2017). Dankdienst voor haar leven. Mw H. Westerik 10 nov 10:30

 11. 10 concert Ov. Russ. Vr.koor 'Radujsja' en het Russisch Vocaal Ensemble   05 nov 15:00