Geef feedback op de website

Zondagmorgendienst

Noimagesmall
Audio
Delen:
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 17 december, 10:00

Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk)

3e Adventszondag

Dienst van Schrift en Gebed
op de derde zondag van de Advent
17 december 2017 – 10.00 uur

De voorbereiding
Woord van welkom en mededelingen
Aansteken van de tafelkaarsen en de adventskaarsen: Liedboek 461
Bemoediging en drempelgebed
De eerste psalm: antifoon: Liedboek 432c – psalm: Liedboek 85: 1, 3, 4 – antifoon: Liedboek 432c
Kyrie en Lofzang van Zacharias: Liedboek 301f + 158c
Groet en Gebed van de zondag
Voor kleine en grote oren

De Schriften
Lezing uit het Oude Testament: Jesaja 35,1-10
Beurtzang: Liedboek 25b
Epistellezing: 1 Korintiërs 4,1-5
Schriftlied: Liedboek 452
Evangelielezing: Matteüs 11,2-10
Acclamatie: Liedboek 339f
Zondagslied: Liedboek 450
Preek
Schriftlied: Liedboek 456b

De gebeden en de gaven
Gebeden:
- Voorbede met Liedboek 368a
- Gebedsstilte
- Slotgebed
- Onze Vader
Inzameling van de gaven
Gebed over de gaven
Slotlied: Liedboek 466: 1, 5, 7
Zending en zegen
Orgelspel

Lengte 1 uur 6 min 56 sec
=>Download (15,32 MB)

 1. Opnames (90)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 14 jan 10:00

 3. 2 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 07 jan 10:00

 4. 3 Zondagmorgendienst Ds W. Blanken - Zutphen (gastvoorganger) 31 dec 10:00

 5. 4 Kerstmorgendienst Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 25 dec 10:30

 6. 5 Kerstnachtdienst Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 24 dec 20:00

 7. 6 Concert 'Roden Girl Choristers'   24 dec 15:00

 8. 7 Zondagmorgendienst Ds A. Gootjes - Borne (gastvoorganger) 24 dec 10:00

 9. 8 Brouwer-Dieters, Janna Hendrika (Riek) 1936 - 2017. Dankdienst voor haar leven. Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 23 dec 12:30

 10. 9 Kerstconcert Alm. Chr. Mannenkoor   22 dec 20:00

 11. 10 Kerstconcert Shantykoor 'De Oostvaarders en Viswijvenkoor 'De Schellevissen'   17 dec 14:30