Geef feedback op de website

Zondagmorgendienst

Noimagesmall
Audio
Delen:
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 31 december, 10:00

Ds W. Blanken - Zutphen (gastvoorganger)

ORDE VAN DIENST VOOR ZONDAG 311217 – ZONDAG NA KERST, GROTE KERK ALMELO

DE DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Welkom/mededelingen – Orgelspel

Bemoediging en drempelgebed – Zingen: Lied 93 [“De Heer is koning …”]

Smeekgebed: inleiding + kyrië en gloria: Lied 299E

DE SCHRIFTEN, GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD

Groet – Gebed van de zondag (geen kinderkerk)

Lezing uit de Profeten: Jesaja 8:11 – 15 (lector) + Zingen: Lied 45:1,3
[“Met luide stem …”]

Lezing uit de Brieven: Galaten 4:1 – 7 (lector) + Zingen: Lied 827
[“Mensen, wij zijn geroepen…”]

Lezing uit het Evangelie: Lukas 2:33 – 40 (voorganger) + Zingen: “U komt de lof toe …”

Zingen, lied van de maand: Lied 474 [“Looft God, gij christenen …”]

Uitleg en verkondiging – Zingen: Lied 511 [“Door goede machten…”]

DE DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Voorbeden (akklamatie = Lied 368a “Doe lichten over ons …”), stil gebed en “Onze Vader”

Inzameling voor de diakonie – Orgelspel – Gebed over de gaven

Slotlied: Lied 150 [“Looft God, looft Hem overal …”]

Wegzending, zegen en gezongen “Amen – Orgelspel

Lengte 1 uur 5 min 23 sec
=>Download (14,97 MB)

 1. Opnames (90)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 14 jan 10:00

 3. 2 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 07 jan 10:00

 4. 3 Zondagmorgendienst Ds W. Blanken - Zutphen (gastvoorganger) 31 dec 10:00

 5. 4 Kerstmorgendienst Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 25 dec 10:30

 6. 5 Kerstnachtdienst Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 24 dec 20:00

 7. 6 Concert 'Roden Girl Choristers'   24 dec 15:00

 8. 7 Zondagmorgendienst Ds A. Gootjes - Borne (gastvoorganger) 24 dec 10:00

 9. 8 Brouwer-Dieters, Janna Hendrika (Riek) 1936 - 2017. Dankdienst voor haar leven. Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 23 dec 12:30

 10. 9 Kerstconcert Alm. Chr. Mannenkoor   22 dec 20:00

 11. 10 Kerstconcert Shantykoor 'De Oostvaarders en Viswijvenkoor 'De Schellevissen'   17 dec 14:30