Geef feedback op de website

Zondagmorgendienst

Noimagesmall
Audio
Delen:
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 07 januari, 10:00

Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk)

Dienst van Schrift en Gebed
op het hoogfeest van Epifanie, de verschijning van de Heer
7 januari 2018 – 10.00 uur

De voorbereiding
Woord van welkom en mededelingen
Aansteken van de tafelkaarsen en orgelspel
Bemoediging en drempelgebed
De introïtus: antifoon: Liedboek 514a – psalm: Liedboek 72: 1, 2, 3 – antifoon: Liedboek 514a
Kyrie en Gloria: Liedboek 299e
Groet en Gebed van de zondag

De Schriften
Lezing uit het Oude Testament: Jesaja 60,1-6
Antwoordpsalm: Liedboek 72: 4, 5, 6, 7
Epistellezing: Efeziërs 3,1-12
Schriftlied: Liedboek 459
Evangelielezing: Matteüs 2,1-12
Acclamatie: Liedboek 339a
Zondagslied: Liedboek 518: 1, 2, 6
Preek
Schriftlied: Liedboek 871

De gebeden en de gaven
Gebeden:
- Voorbede met Liedboek 368c
- Gebedsstilte
- Slotgebed
- Onze Vader
Inzameling van de gaven
Gebed over de gaven
Slotlied: Liedboek 468
Zending en zegen
Orgelspel

Lengte 1 uur 8 min 11 sec
=>Download (15,61 MB)

 1. Opnames (90)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 14 jan 10:00

 3. 2 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 07 jan 10:00

 4. 3 Zondagmorgendienst Ds W. Blanken - Zutphen (gastvoorganger) 31 dec 10:00

 5. 4 Kerstmorgendienst Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 25 dec 10:30

 6. 5 Kerstnachtdienst Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 24 dec 20:00

 7. 6 Concert 'Roden Girl Choristers'   24 dec 15:00

 8. 7 Zondagmorgendienst Ds A. Gootjes - Borne (gastvoorganger) 24 dec 10:00

 9. 8 Brouwer-Dieters, Janna Hendrika (Riek) 1936 - 2017. Dankdienst voor haar leven. Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 23 dec 12:30

 10. 9 Kerstconcert Alm. Chr. Mannenkoor   22 dec 20:00

 11. 10 Kerstconcert Shantykoor 'De Oostvaarders en Viswijvenkoor 'De Schellevissen'   17 dec 14:30