Geef feedback op de website

Goede Vrijdag - Viering Heilig Avondmaal

Noimagesmall
Audio
Delen:
 • I: Over de kerk
 • I: vrijdag 14 april, 19:30

Ds. Joop van 't Hof.

Liturgie Goede Vrijdag 14 april 2017 om 19.30u
Ned. Ger. Kerk Rotterdam Overschie

Zingen: Gez 177:1,2
Stil Gebed, Votum en groet
Zingen: Ps 25:6
Gebed

Inleiding: van Palmpasen naar Witte donderdag
Instellingswoorden Heilig Avondmaal
Zingen: Ps 25:7
We gaan in een kring staan, en vieren het Avondmaal, brood en wijn gaan rond
Zingen: Gez 358:4,6. Aansluitend gaan we weer zitten

Voorganger spreekt verbindende woorden
Lezing: Matt. 26:36-46
Zingen: Gez 180:1,3
Meditatie
Zingen: Gez 180:4,6

Lezing: Matt.26:47 – 27:10
Zingen: Gez 178:1,6,7

meditatie
Lezing: Matt 27:11-26
Meditatie
Lezing: Matt.27:33-56 We luisteren staande naar deze lezing. Na vers 50 wordt de paaskaars gedoofd en zijn we een minuut stil. Na de stilte geeft de predikant de lezer een seintje om door te gaan met lezen.

Zingen: Gez 189:1,4 (dit lied zingen we staande)
Meditatie
Zingen: Gez 177:5,6
Gebed
Lezing: Matt.27:57-60
Zingen: Gez 177:7
Zegen
Collecte bij de deur: Diakonie
We verlaten in stilte de kerkzaal

Lengte 1 uur 13 min 39 sec
=>Download (12,64 MB)

 1. Opnames (56)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 NGK Rotterdam - Overschie Ds. J. van 't Hof. 18 feb 10:00

 3. 2 NGK Rotterdam - Overschie Hinke van Abbema 11 feb 10:00

 4. 3 NGK Rotterdam - Overschie Ds. J. van 't Hof. 04 feb 10:00

 5. 4 NGK Rotterdam - Overschie Ds. E.A.W. Mouissie 28 jan 10:00

 6. 5 NGK Rotterdam - Overschie Ds. J. van 't Hof en Ds. M. Blootens 21 jan 10:00

 7. 6 NGK Rotterdam - Overschie Ds. J. van 't Hof. 14 jan 10:00

 8. 7 NGK Rotterdam - Overschie Ds. J. van 't Hof. 07 jan 10:00

 9. 8 NGK Rotterdam - Overschie Ds. J. van 't Hof. 31 dec 10:00

 10. 9 1e Kerstdag Hinke van Abbema 25 dec 10:00

 11. 10 NGK Rotterdam - Overschie Ds. J. van 't Hof. 24 dec 10:00