Geef feedback op de website

Verhaaldienst OP HET LEVEN!

Noimagesmall
Audio
Delen:
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 14 mei, 10:00

ds Hans Bouma

Voorganger : ds Hans Bouma
Ouderling van dienst Janneke Kool
Lector : Corrie Slobbe
Organist Kees Dorst
Koster : Bert van Straten
Kinderkerk : beide groepen
Leiding : Marianne, Jan-Willem en Klaas
Thema : God roept Mozes naar Egypte
1e Collecte :Eredienst
2e Collecte : Onderhoud Gebouwen
Deurcollecte St.Steun Studentenpastoraat

OP HET LEVEN!

Verhaaldienst
Hans Bouma, verhaal – Kees Dorst, orgel
Over wat er met Lazarus gebeurde, zijn vriendschap met Jezus, zijn vroege dood en zijn opwekking, kun je een preek houden, maar je kunt Lazarus ook zelf aan het woord laten. Dat gebeurt in deze dienst. Met als titel Op het leven! vertelt Lazarus bij monde van Hans Bouma zijn verhaal. Een even schokkend als bevrijdend verhaal waaraan Kees Dorst muzikaal deelneemt.
Het verhaal van Lazarus wordt ingeleid door de poëtisch-muzikale collage Spreek dan van geluk (zeven Psalmen opnieuw uitgesproken).
Zeven jaar later. Iedere dag heft Lazarus met zijn zusters Maria en Martha bij de maaltijd het glas. Lechajim! Op het leven! Het leven dat doorgaat. Het leven dat gevierd mag worden.

Er is een boekentafel met uitgaven van Hans Bouma. Na de dienst kunt u hem hier spreken.
De auteur is bereid boeken en bundels te signeren.

Orde van dienst
Welkom en mededelingen
*Zingen: Psalm 121: 1,2,3
Stil gebed
Woord van verwachting en vredegroet
Inleiding

Gebed
*Kinderlied. Onder het zingen van het 3e couplet gaan de kinderen naar hun dienst

1 Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God. Hij is op ons gericht.

2 Wij geven God’s verhalen door. En wie zich openstelt,
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.

3 Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal

Collage poëzie en piano (orgel): Spreek dan van geluk ( 7 Psalmen opnieuw uitgesproken)

*Zingen: Psalm 121: 4

Schriftlezing: Johannes 11: 1-16
1 Er was iemand ziek, een zekere Lazarus uit Betanië, het dorp waar Maria en haar zuster Marta woonden 2 – dat was de Maria die Jezus met olie gezalfd heeft en zijn voeten met haar haar heeft afgedroogd; de zieke Lazarus was haar broer. 3 De zusters stuurden iemand naar Jezus met de boodschap: ‘Heer, uw vriend is ziek.’ 4 Toen Jezus dit hoorde zei hij: ‘Deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God, zodat de Zoon van God geëerd zal worden.’ 5 Jezus hield veel van Marta en haar zuster, en van Lazarus. 6 Maar toen hij gehoord had dat Lazarus ziek was, bleef hij toch nog twee dagen waar hij was. 7 Daarna zei hij tegen zijn leerlingen: ‘Laten we teruggaan naar Judea.’ 8 ‘Maar rabbi,’ protesteerden de leerlingen, ‘de Joden wilden u stenigen, en nu wilt u daar toch weer naartoe?’ 9 Jezus zei: ‘Telt een dag niet twaalf uren? Wie overdag loopt, struikelt niet, want hij ziet het licht van deze wereld, 10 maar wie ’s nachts loopt, struikelt doordat hij geen licht heeft.’ 11 Nadat hij dat gezegd had zei hij: ‘Onze vriend Lazarus is ingeslapen, ik ga hem wakker maken.’ 12 De leerlingen zeiden: ‘Als hij slaapt, zal hij wel beter worden, Heer.’ 13 Zij dachten dat hij het over slapen had, terwijl Jezus bedoelde dat hij gestorven was. 14 Toen zei hij hun ronduit: ‘Lazarus is gestorven, 15 en om jullie ben ik blij dat ik er niet bij was: nu kunnen jullie tot geloof komen. Laten we dan nu naar hem toe gaan.’ 16 Tomas (dat betekent ‘tweeling’) zei tegen de anderen: ‘Laten ook wij maar gaan, om met hem te sterven.’
*Zingen: Lied 653: 1
Het verhaal van Lazarus: Op het leven!
*Zingen: Lied 653: 4,7

Gebeden – stil gebed – Onze Vader

Kinderlied:
Refrein: Wat is het Pinksterfeest?
We hebben wel vrij maar dan
Wat vieren wij nu eigenlijk
Ik snap er weinig van (2x)

1.We vieren met het Pinksterfeest
Wat Jezus heeft beloofd
‘Na Mij komt de Heilige Geest
Voor ieder die gelooft’

Refrein: Maar: Wie is de Heilige Geest?
Is het een soort van vlam
Die even komt met Pinksteren
Ik snap er nog niks van (2x)

2. De Heilige Geest is deel van God
Zoals water, ijs en stoom
hetzelfde zijn en toch uniek
Hij hoort bij God en Zoon

Inzameling van de gaven

*Zingen: Lied 146c: 1,7
Zegen
Deurcollecte voor het Studentenpastoraat Rotterdam
Een breed spectrum van Rotterdamse Protestantse geloofsgemeenschappen werkt samen om het studentenpastoraat in Rotterdam nieuw leven in te blazen.
De PKN heeft toegezegd om voor drie jaar 70% van de salariskosten van een 0,5 fte studentenpredikant te zullen betalen. De overige 30% moeten op andere wijze worden gefinancierd. Namens de Stichting Ondersteuning Studentenpastoraat Rotterdam wordt er een beroep gedaan op de diverse kerken in Zuid-Holland om een bijdrage te leveren.
DEFINITIE STUDENTENPASTORAAT:
Onder studentenpastoraat Rotterdam wordt verstaan: het organiseren van door christelijke traditie geïnspireerde activiteiten rond de thematiek studeren en geloven op universiteit en hoge scholen, eventueel op een oecumenische basis, en voorts al hetgeen met die activiteiten rechtstreeks verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De activiteiten stellen vragen aan de orde over bijvoorbeeld zin en zinloosheid, geloof en ongeloof, recht en onrecht, leven en dood en openen daarmee een venster op een samenleving waarin mensen tot hun recht komen.
De diaconie wil graag aan deze oproep tegemoet komen en beveelt deze collecte van harte bij u aa

Lengte 1 uur 24 min 59 sec
=>Download (14,59 MB)

 1. Opnames (82)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Zangdienst ds Rob v.d.Plicht 18 feb 17:00

 3. 2 Doopdienst ds Rob v.d.Plicht 18 feb 10:00

 4. 3 Kerkdienst ds Jan-Willem Leurgans 11 feb 10:00

 5. 4 Kerkdienst ds Jan-Willem Leurgans 04 feb 10:00

 6. 5 Kerkdienst ds Rob v.d.Plicht 28 jan 10:00

 7. 6 Rouwdienst van de Dhr. D.Berghout Predikant van De Hanepraij 26 jan 11:00

 8. 7 Kerkdienst oecumenische viering Diaken Leon Evers ds Otto Matulessy ds Jan-Willem Leurgans 21 jan 11:00

 9. 8 Kerkdienst ds. R.P. v.d Plicht 14 jan 10:00

 10. 9 Kerkdienst Viering Heilig Avondmaal ds Jan-Willem Leurgans 07 jan 10:00

 11. 10 nieuwjaarsdienst ds. R.P. v.d Plicht 01 jan 10:30