Geef feedback op de website

NGK Rotterdam - Overschie

Noimagesmall
Audio
Delen:
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 01 oktober, 10:00

Ds. J.M. Smelik.

Aanvangslied: Zingende Gezegend Lied 216 : 1, 2, 3, 4, 5 God lof! Wij zijn genodigd tot… (melodie Gezang 290)
Drempelgebed (uitgesproken door de voorganger), gevolgd door stil moment van toewijding
Bemoediging en groet;
Begroetingspsalm: Psalm 87 De nieuwe psalmberijming
1. Op Sion ligt al sinds een ver verleden
de stad van God, de vesting van de HEER.
Alleen al van de poorten houdt Hij meer
dan van de pracht en praal van Jakobs steden.
2. ‘Rahab heb Ik nooit uit het oog verloren,
ook Filistea, Tyrus, Babylon
en Nubië, elk volk onder de zon
is hier in Sion, stad van God, geboren.’
3. De hele wereld zal van Sion horen:
‘De Allerhoogste houdt haar zelf in stand.’
De HEER schrijft bij elk volk met eigen hand:
‘Dit volk is ooit in deze stad geboren.’
4. ‘Hier in de stad van God is het begonnen’,
zo zingen alle volken in refrein
al dansend van geluk, van groot tot klein:
‘In jou, mijn stad, ontspringen al mijn bronnen.’
Tekst: David Heek/René Barkema
Hierna gaan de kinderen van groep 1 t/m 5 naar de Bijbelklassen
Kyriegebed
Kyrielied: Gezang 444 : 3
Oproep van het Evangelie
Glorialied (staande gezongen): Gezang 444 : 1, 2
Gebed voor de opening van de Schriften
Schriftlezingen Oude Testament: Jesaja 56 : 1 – 7
Nieuwe Testament (ook de tekst) : HANDELINGEN 8 : 26 – 39
Zingen: Psalm 68 : 9 en 11
Uitleg en verkondiging
Antwoordlied: Lied van het verstaan van de Schrift ( melodie Liedboek Gezang 195)
1. Wie legt mij uit, wat wordt gezegd: eertijds door de profeten? Als het niet wordt uitgelegd, hoe zal ik het weten?
2. ‘k Hoor van Gods Zoon, een dorre stam, die vruchten heeft gedragen. Hij werd – lijdend als een Lam – antwoord op mijn vragen.
3. Ik reis mijn weg vol vreugde voort, Hij heeft mij hoop gegeven. Gaf mij door zijn helend woord uitzicht op nieuw leven.
Dankzegging en voorbede, besloten door het gemeenschappelijk bidden van het “Onze Vader”
Lofzegging: Evangelische Liedbundel 331 = Taizélied 18 Bless the Lord my soul (zesmaal gezongen: 1) allen in Engels en 2) dan in Nederlands – 3) vrouwen in Engels – 4) mannen in Engels – 5) allen in Nederlands en 6) dan in Engels. - Tekst:
Bless the Lord , my soul, and bless God’s holy Name. Bless the Lord, my soul, who leads me into life.
Prijs de Heer, mijn ziel, en prijs zijn heil’ge Naam. Prijs de Heer, mijn ziel, die mij het leven geeft
De kinderen komen terug
Moment voor de kinderen en zingen kinderlied Weer of geen weer
Inzameling van de gaven, bestemd voor Christian Roma Support
Lofzegging: PvN 67
Slotzang: Zingende Gezegend 76 ( melodie Liedboek Gezang 327)
Zegen, beantwoord met een gesproken ‘Amen’

Lengte 1 uur 35 min 28 sec
=>Download (16,39 MB)

 1. Opnames (55)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 NGK Rotterdam - Overschie Ds. B.J. Eikelboom. 18 mrt 10:00

 3. 2 NGK Rotterdam - Overschie Ds. J. van 't Hof. 11 mrt 10:00

 4. 3 NGK Rotterdam - Overschie Ds. J. van 't Hof. 04 mrt 10:00

 5. 4 NGK Rotterdam - Overschie Ds. J. van 't Hof. 18 feb 10:00

 6. 5 NGK Rotterdam - Overschie Hinke van Abbema 11 feb 10:00

 7. 6 NGK Rotterdam - Overschie Ds. J. van 't Hof. 04 feb 10:00

 8. 7 NGK Rotterdam - Overschie Ds. E.A.W. Mouissie 28 jan 10:00

 9. 8 NGK Rotterdam - Overschie Ds. J. van 't Hof en Ds. M. Blootens 21 jan 10:00

 10. 9 NGK Rotterdam - Overschie Ds. J. van 't Hof. 14 jan 10:00

 11. 10 NGK Rotterdam - Overschie Ds. J. van 't Hof. 07 jan 10:00