Geef feedback op de website

Zondagmorgendienst

Noimagesmall
Audio
Delen:
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 05 november, 10:00

Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk)

Dienst voor jong en ouder

op 5 november 2017 – Oogstdienst

in de Grote Kerk te Almelo

Willibrordzondag

VOORAF

Welkom op deze zondag in onze kerk!
Vandaag houden we een dienst voor jong en ouder. Dat betekent dat zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met verschillende leeftijden: van jong tot oud(er). Soms zijn woorden op kinderen afgestemd, in een ander gedeelte meer op ouderen. Maar we willen samen kerk zijn, dus soms moeten kinderen even op hun tenen staan – soms moeten ouderen even door de knieën gaan.
En er is vandaag natuurlijk geen kinderkerk. Vandaag blijven we allemaal, jong en ouder, bij elkaar.

Het is vandaag oogstdienst. We willen God danken voor al het goede dat wij in dit jaar in natuur en werk van Hem mochten ontvangen.
Wat doen we met al dat goede?

Het is vandaag ook Willibrordzondag. De eerste zondag in november draagt die naam en is een dag van oecumene. Want Willibrord was de apostel die rond 800 het evangelie naar de lage landen bracht. We lezen de bijbelteksten die aan zijn gedenkdag, 7 november, zijn verbonden. Het evangelie van de talenten is wel heel geëigend voor de oogstdienst. Wat doen we met was ons wordt toevertrouwd? Houden we dat angstvallig voor onszelf of gunnen we ook veel aan de ander? We zullen het horen en zien. Een dag van ontvangen en geven!

Allen een fijne dienst toegewenst!

voorganger: ds. Pieter Endedijk
cantor-organist: Henk Kamphuis
lector: Kees Blok
m.m.v. diaconie en kinderkerk
koster: Jurrien Witvoet

HET BEGIN

Aansteken van de tafelkaarsen, daarbij zingen wij Liedboek 285:
t.: Sytze de Vries; m.: Christiaan Winter

2 Dit licht is voor ons de zon!
Het zegt hoe de goede God
het donker van onze nacht
met liefde overwon.
allen gaan staan
Groet, bemoediging en gebed op de drempel:
voorg.: De genade van de Heer zij met u allen!
allen: EN ZIJN VREDE OOK MET U!
voorg.: Onze hulp is in de naam van de Heer,
allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
voorg.: God, onze Vader,
nu wij hier zijn samengekomen
bij U en bij elkaar,
moeten wij U zeggen
dat wij soms ver weg zijn
van U en van elkaar.
Wij vragen U:
allen: NEEM ONS BIJ DE HAND EN HELP ONS,
DAT WE SAMEN VERDER GAAN
OP UW WEG.
AMEN.
Het eerste lied: Liedboek 719:1, 2, 5
allen gaan zitten
Kyrie en Gloria:
voorg.: …
Laten wij de Heer om ontferming aanroepen
en zijn naam prijzen,
want zijn goedheid is zonder einde:
cantorij/allen: Liedboek 299j t. Karel Deurloo; m.: Christiaan Winter

cantorij:

allen: 2 om een wereld zonder toekomst,
om de macht die ons kleineert,
roepen wij voor alle volken:
Kyrieleis, ontferm u, Heer.

cantorij:

allen: 4 Vrede bij mensen op aarde,
waar zijn toekomst al begonnen is.
Vrede bij kleinen en groten:
Gloria in excelsis.

DE BIJBEL OPEN
Gebed om verstaanbaarheid:
voorg.: God, onze Vader,
wij geloven dat U bij ons bent, dat U ons hoort.
Daarom bidden wij:
allen: LAAT ONS BIJ U ZIJN EN VAN U HOREN.
voorg.: Vertel ons het geheim van uw liefde voor alle mensen.
allen: HELP ONS
DAT WIJ HET VROLIJK DOORVERTELLEN,
VANDAAG EN MORGEN
EN ALTIJD OPNIEUW,
voorg.: zoals ook Jezus deed, uw Zoon, onze Heer.
allen: AMEN.

Eerste lezing: Jesaja 52,7-10

Lied: Liedboek 743

Evangelielezing: Matteüs 25,14-34 in de navertelling van Karel Eykman uit ‘Woord voor woord’ allen blijven zitten

Acclamatie: Liedboek 339a; m.: Frits Mehrtens

Een korte preek

Lied: Liedboek 718 cantorij: 1 3
allen: 2 4

BIDDEN EN DELEN

Ontvangen en geven

Lied: Liedboek 716 t.: Job Heeger; m.: Gerard van der Hulst

2 Zaaien, maaien, oogsten.
Dank de Allerhoogste
voor de zegen die Hij geeft,
zodat elk het leven heeft.
3 Zaaien, maaien, oogsten.
Dank de Allerhoogste
door te delen met elkaar
wat Hij aanbiedt, ieder jaar.

Nu wordt er uitgedeeld en ingezameld. Onze gaven zijn bestemd voor Kerk in Actie, het diaconaal project van de Protestantse Kerk in Nederland.
Tijdens de inzameling zingt de cantorij Liedboek 145a:
Aller Augen warten auf dich, Herre,
un du gibest ihnen ihre Speise zu seiner Zeit.
Du tust deine milde Hand auf
und sättigest alles, was da lebet mit Wohlgefallen.
Vertaling:
De ogen van allen zien hoopvol naar U uit,
U geeft voedsel, op de juiste tijd.
Gul is uw hand geopend,
U vervult het verlangen van alles wat leeft. (Psalm 145,15-16)

Gebed over onze gaven

Gebeden:
- Voorbede

allen:

- Gebedsstilte
- ONZE VADER…
allen gaan staan
Slotlied: Liedboek 423 t.: Sytze de Vries; m.: Christiaan Winter
Het woord ‘Dios’ wordt als één lettergreep uitgesproken: ‘djoz’

2 Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
ga met uw licht vóór hen uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

3 Voor alle mensen op onze weg:
vrede en goeds in elk huis!
Voor al wie kwamen onder dit dak:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

Wegzending en zegen:
v: …,
a:

Orgelspel

Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor het thuiskerkenwerk.

Na de dienst staat er voor iedereen iets te drinken klaar in De Schouw.

Lengte 1 uur 5 min 50 sec
=>Download (15,07 MB)

 1. Opnames (92)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Johannes Kalisvaart (1928-2018) - Gedachtenis- en dankdienst voor zijn leven Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 21 feb 13:00

 3. 2 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 18 feb 10:00

 4. 3 Vespers - Aswoensdag Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 14 feb 19:00

 5. 4 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 11 feb 10:00

 6. 5 Concert Vocaal en Instrumentaal Ensemble 'Quintessens'   04 feb 15:30

 7. 6 Zondagmorgendienst Ds K. Sluiter - em. wijkpredikant Grote Kerk 04 feb 10:00

 8. 7 Reinier Lodewijk Kempees (1956-2018) - Gedachtenis- en uitvaartbijeenkomst.   31 jan 19:00

 9. 8 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 28 jan 10:00

 10. 9 Oecumenische viering in de Bleekkerk.   21 jan 10:00

 11. 10 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 14 jan 10:00