Geef feedback op de website

Zondagmorgendienst

Noimagesmall
Audio
Delen:
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 26 november, 10:00

Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk)

Eeuwigheidszondag

Dienst van Schrift en Tafel
op Eeuwigheidszondag
27 november 2017 – 10.00 uur

De voorbereiding
Orgelspel
Woord van welkom en mededelingen
Orgelspel en aansteken van de tafelkaarsen
Bemoediging en drempelgebed
De eerste psalm: Liedboek 280
Kyrie en Gloria: Liedboek 301k + 306
Groet en Gebed van de zondag

De Schriften
Lezing uit het Oude Testament: Jesaja 65,17-23
De psalm: Liedboek 90a
Evangelielezing: Matteüs 25,1-13
Acclamatie: Liedboek 339a
Preek
Schriftlied: Liedboek 728

Gedachtenis van hen die ons in geloven zijn voorgegaan
Inleidende tekst
Gedachtenislied: Liedboek 732
Namen van overleden, afgewisseld met Liedboek 199
Lezing: Openbaring 7,9-17
Lied: Liedboek 725

De Maaltijd van de Heer
Gebeden:
- Voorbede met Liedboek 367b
- Gebedsstilte
- Slotgebed
Inzameling van de gaven
- Tafellied: Liedboek 749
Gebed over de gaven
Nodiging
Tafelgebed met Liedboek 402b
Vredegroet
Wij delen brood en wijn
- Tafelmuziek
Dankgebed
Slotlied: Liedboek 766
Zending en zegen
Orgelspel

Lengte 1 uur 51 min 12 sec
=>Download (25,46 MB)

 1. Opnames (92)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Johannes Kalisvaart (1928-2018) - Gedachtenis- en dankdienst voor zijn leven Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 21 feb 13:00

 3. 2 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 18 feb 10:00

 4. 3 Vespers - Aswoensdag Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 14 feb 19:00

 5. 4 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 11 feb 10:00

 6. 5 Concert Vocaal en Instrumentaal Ensemble 'Quintessens'   04 feb 15:30

 7. 6 Zondagmorgendienst Ds K. Sluiter - em. wijkpredikant Grote Kerk 04 feb 10:00

 8. 7 Reinier Lodewijk Kempees (1956-2018) - Gedachtenis- en uitvaartbijeenkomst.   31 jan 19:00

 9. 8 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 28 jan 10:00

 10. 9 Oecumenische viering in de Bleekkerk.   21 jan 10:00

 11. 10 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 14 jan 10:00