Geef feedback op de website

Zondagmorgendienst

Noimagesmall
Audio
Delen:
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 03 december, 10:00

Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk)

1e Adventszondag

Dienst van Schrift en Gebed
op de eerste zondag van de Advent
3 december 2017 – 10.00 uur

De voorbereiding
Woord van welkom en mededelingen
Aansteken van de tafelkaarsen en de adventskaarsen: Liedboek 461
Bemoediging en drempelgebed
De eerste psalm: antifoon: Liedboek 432a – psalm: Liedboek 25: 1, 2 – antifoon: Liedboek 432a
Kyrie en Lofzang van Zacharias: Liedboek 301f + 158c
Groet en Gebed van de zondag
Voor kleine en grote oren

De Schriften
Lezing uit het Oude Testament: Jesaja 40,1-11
Schriftlied: Liedboek 24: 1, 4, 5
Epistellezing: Romeinen 13,11-14
Schriftlied: Liedboek 445
Evangelielezing: Matteüs 21,1-9
Acclamatie: Liedboek 339f
Zondagslied: Liedboek 433
Preek
Schriftlied: Liedboek 438

De gebeden en de gaven
Gebeden:
- Voorbede met Liedboek 368a
- Gebedsstilte
- Slotgebed
- Onze Vader
Inzameling van de gaven
Gebed over de gaven
Slotlied: Liedboek 435
Zending en zegen
Orgelspel

Lengte 1 uur 10 min 11 sec
=>Download (16,06 MB)

 1. Opnames (92)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Johannes Kalisvaart (1928-2018) - Gedachtenis- en dankdienst voor zijn leven Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 21 feb 13:00

 3. 2 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 18 feb 10:00

 4. 3 Vespers - Aswoensdag Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 14 feb 19:00

 5. 4 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 11 feb 10:00

 6. 5 Concert Vocaal en Instrumentaal Ensemble 'Quintessens'   04 feb 15:30

 7. 6 Zondagmorgendienst Ds K. Sluiter - em. wijkpredikant Grote Kerk 04 feb 10:00

 8. 7 Reinier Lodewijk Kempees (1956-2018) - Gedachtenis- en uitvaartbijeenkomst.   31 jan 19:00

 9. 8 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 28 jan 10:00

 10. 9 Oecumenische viering in de Bleekkerk.   21 jan 10:00

 11. 10 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 14 jan 10:00