Geef feedback op de website

Zondagmorgendienst

Noimagesmall
Audio
Delen:
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 31 december, 10:00

Ds W. Blanken - Zutphen (gastvoorganger)

ORDE VAN DIENST VOOR ZONDAG 311217 – ZONDAG NA KERST, GROTE KERK ALMELO

DE DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Welkom/mededelingen – Orgelspel

Bemoediging en drempelgebed – Zingen: Lied 93 [“De Heer is koning …”]

Smeekgebed: inleiding + kyrië en gloria: Lied 299E

DE SCHRIFTEN, GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD

Groet – Gebed van de zondag (geen kinderkerk)

Lezing uit de Profeten: Jesaja 8:11 – 15 (lector) + Zingen: Lied 45:1,3
[“Met luide stem …”]

Lezing uit de Brieven: Galaten 4:1 – 7 (lector) + Zingen: Lied 827
[“Mensen, wij zijn geroepen…”]

Lezing uit het Evangelie: Lukas 2:33 – 40 (voorganger) + Zingen: “U komt de lof toe …”

Zingen, lied van de maand: Lied 474 [“Looft God, gij christenen …”]

Uitleg en verkondiging – Zingen: Lied 511 [“Door goede machten…”]

DE DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Voorbeden (akklamatie = Lied 368a “Doe lichten over ons …”), stil gebed en “Onze Vader”

Inzameling voor de diakonie – Orgelspel – Gebed over de gaven

Slotlied: Lied 150 [“Looft God, looft Hem overal …”]

Wegzending, zegen en gezongen “Amen – Orgelspel

Lengte 1 uur 5 min 23 sec
=>Download (14,97 MB)

 1. Opnames (92)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Johannes Kalisvaart (1928-2018) - Gedachtenis- en dankdienst voor zijn leven Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 21 feb 13:00

 3. 2 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 18 feb 10:00

 4. 3 Vespers - Aswoensdag Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 14 feb 19:00

 5. 4 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 11 feb 10:00

 6. 5 Concert Vocaal en Instrumentaal Ensemble 'Quintessens'   04 feb 15:30

 7. 6 Zondagmorgendienst Ds K. Sluiter - em. wijkpredikant Grote Kerk 04 feb 10:00

 8. 7 Reinier Lodewijk Kempees (1956-2018) - Gedachtenis- en uitvaartbijeenkomst.   31 jan 19:00

 9. 8 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 28 jan 10:00

 10. 9 Oecumenische viering in de Bleekkerk.   21 jan 10:00

 11. 10 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 14 jan 10:00