Geef feedback op de website

Zondagmorgendienst

Noimagesmall
Audio
Delen:
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 28 januari, 10:00

Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk)

Dienst van Schrift en Gebed
op de vierde zondag na Epifanie
28 januari 2018 – 10.00 uur

De voorbereiding
Woord van welkom en mededelingen
Aansteken van de tafelkaarsen en orgelspel
Bemoediging en drempelgebed
Openingslied: Liedboek 217
Kyrie en Gloria: Liedboek 299a
Groet en Gebed van de zondag

De Schriften
Lezing uit het Oude Testament: Deuteronomium 18,15-20
Antwoordpsalm: Liedboek 16a (refrein I)
Epistellezing: 1 Korintiërs 8,1b-13
Schriftlied: Liedboek 825: 1, 3, 5
Evangelielezing: Marcus 1,21-28
Acclamatie: Liedboek 339a
Preek
Schriftlied: Liedboek 530 – cantorij: 1; allen: 2, 3, 4

De gebeden en de gaven
Gebeden:
- Voorbede met Liedboek 368c
- Gebedsstilte
- Slotgebed
- Onze Vader
Inzameling van de gaven
Gebed over de gaven
Slotlied: Liedboek 867
Zending en zegen
Orgelspel

Lengte 1 uur 4 min 7 sec
=>Download (58,71 MB)

 1. Opnames (92)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Johannes Kalisvaart (1928-2018) - Gedachtenis- en dankdienst voor zijn leven Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 21 feb 13:00

 3. 2 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 18 feb 10:00

 4. 3 Vespers - Aswoensdag Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 14 feb 19:00

 5. 4 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 11 feb 10:00

 6. 5 Concert Vocaal en Instrumentaal Ensemble 'Quintessens'   04 feb 15:30

 7. 6 Zondagmorgendienst Ds K. Sluiter - em. wijkpredikant Grote Kerk 04 feb 10:00

 8. 7 Reinier Lodewijk Kempees (1956-2018) - Gedachtenis- en uitvaartbijeenkomst.   31 jan 19:00

 9. 8 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 28 jan 10:00

 10. 9 Oecumenische viering in de Bleekkerk.   21 jan 10:00

 11. 10 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 14 jan 10:00