Geef feedback op de website

Zondagmorgendienst

Noimagesmall
Audio
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 28 januari, 10:00

Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk)

Dienst van Schrift en Gebed
op de vierde zondag na Epifanie
28 januari 2018 – 10.00 uur

De voorbereiding
Woord van welkom en mededelingen
Aansteken van de tafelkaarsen en orgelspel
Bemoediging en drempelgebed
Openingslied: Liedboek 217
Kyrie en Gloria: Liedboek 299a
Groet en Gebed van de zondag

De Schriften
Lezing uit het Oude Testament: Deuteronomium 18,15-20
Antwoordpsalm: Liedboek 16a (refrein I)
Epistellezing: 1 Korintiërs 8,1b-13
Schriftlied: Liedboek 825: 1, 3, 5
Evangelielezing: Marcus 1,21-28
Acclamatie: Liedboek 339a
Preek
Schriftlied: Liedboek 530 – cantorij: 1; allen: 2, 3, 4

De gebeden en de gaven
Gebeden:
- Voorbede met Liedboek 368c
- Gebedsstilte
- Slotgebed
- Onze Vader
Inzameling van de gaven
Gebed over de gaven
Slotlied: Liedboek 867
Zending en zegen
Orgelspel

Lengte 1 uur 4 min 7 sec
=>Download (58,71 MB)

 1. Opnames (89)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 27 mei 10:00

 3. 2 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 20 mei 10:00

 4. 3 Zondagmorgendienst Ds E. van Houwelingen - Hengelo (gastpredikant) 13 mei 10:00

 5. 4 Hemelvaartsdag - morgengebed Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 10 mei 09:00

 6. 5 Zondagmorgendienst Ds J. Mol - Gaanderen (em. gastpredikant) 06 mei 10:00

 7. 6 'Requiem van Fauré' - projectkoor Toonkunstkoor Almelo   04 mei 21:00

 8. 7 Zondagmorgendienst Ds M. Montagne - Almelo (gastpredikant - wijkgem. Pniël) 29 apr 10:00

 9. 8 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 22 apr 10:00

 10. 9 Alm. Chr. Mannenkoor en Alm. Mannenkoor - jubileumconcert - 100 jaar   21 apr 20:00

 11. 10 Zondagmorgendienst Ds A. van Houwelingen - Almelo (em. gastpredikant) 15 apr 10:00