Geef feedback op de website

Zondagmorgendienst

Noimagesmall
Audio
Delen:
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 11 februari, 10:00

Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk)

Dienst van Schrift en Tafel
op de zesde zondag na Epifanie
11 februari 2018 – 10.00 uur

De voorbereiding
Woord van welkom en mededelingen
Aansteken van de tafelkaarsen en orgelspel
Bemoediging en drempelgebed: Liedboek 293
Openingslied: Liedboek 273
Kyrie en Gloria (koor: Petite messe van Charles Gounod)
Groet en Gebed van de zondag

De Schriften
Lezing uit het Oude Testament: 2 Koningen 5,1-3.9-15b
Antwoordpsalm: Liedboek 31: 3, 4, 6
Epistellezing: 1 Korintiërs 9,24-27
Schriftlied: Liedboek 943
Halleluja: Liedboek 270c2
Evangelielezing: Marcus 1,40-45
Acclamatie: Liedboek 339a
Preek
Schriftlied: Liedboek 856

De maaltijd van de Heer
Gebeden:
- Voorbede met Liedboek 368c
- Gebedsstilte
- Slotgebed
- Onze Vader
Inzameling van de gaven
Gebed over de gaven
Tafellied: Liedboek 534
Nodiging
Tafelgebed met Sanctus, Benedictus en Agnus Dei uit mis van Gounod
Communie (tafelmuziek)
Dankgebed
Slotlied: Liedboek 973
Zending en zegen
Orgelspel

Lengte 1 uur 30 min 39 sec
=>Download (83,01 MB)

 1. Opnames (92)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Johannes Kalisvaart (1928-2018) - Gedachtenis- en dankdienst voor zijn leven Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 21 feb 13:00

 3. 2 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 18 feb 10:00

 4. 3 Vespers - Aswoensdag Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 14 feb 19:00

 5. 4 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 11 feb 10:00

 6. 5 Concert Vocaal en Instrumentaal Ensemble 'Quintessens'   04 feb 15:30

 7. 6 Zondagmorgendienst Ds K. Sluiter - em. wijkpredikant Grote Kerk 04 feb 10:00

 8. 7 Reinier Lodewijk Kempees (1956-2018) - Gedachtenis- en uitvaartbijeenkomst.   31 jan 19:00

 9. 8 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 28 jan 10:00

 10. 9 Oecumenische viering in de Bleekkerk.   21 jan 10:00

 11. 10 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 14 jan 10:00