Geef feedback op de website

Zondagmorgendienst

Noimagesmall
Audio
Delen:
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 18 februari, 10:00

Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk)

Dienst van Schrift en Gebed
op de eerste zondag van de veertigdagentijd
18 februari 2018 – 10.00 uur

De voorbereiding
Woord van welkom en mededelingen
Orgelspel en aansteken van de tafelkaarsen
Bemoediging en drempelgebed
De introïtus: Liedboek 535b + 91: 1, 2
Kyrie en Lofzang: Liedboek 301f +160b
Groet en Gebed van de zondag

De Schriften
Lezing uit het Oude Testament: Genesis 9,8-17
Antwoordpsalm: Liedboek 25c
Epistellezing: 1 Petrus 3,18-22
Schriftlied: Liedboek 351
Evangelielezing: Marcus 1,9-15
Acclamatie: Liedboek 339f
Preek
Schriftlied: Liedboek 858

De gebeden en de gaven
Gebeden:
- Voorbede met Liedboek 367d
- Gebedsstilte
- Slotgebed
- Onze Vader
Inzameling van de gaven
Gebed over de gaven
Slotlied: Liedboek 538
Zending en zegen
Orgelspel

Lengte 1 uur 6 min 29 sec
=>Download (60,87 MB)

 1. Opnames (91)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Alm. Chr. Mannenkoor en Alm. Mannenkoor - jubileumconcert - 100 jaar   21 apr 20:00

 3. 2 Zondagmorgendienst Ds A. van Houwelingen - Almelo (em. gastpredikant) 15 apr 10:00

 4. 3 Zondagmorgendienst Ds K. Sluiter - em. wijkpredikant Grote Kerk 08 apr 10:00

 5. 4 Zondagmorgendienst - Paasmorgen Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 01 apr 10:30

 6. 5 Paaswake Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 31 mrt 21:00

 7. 6 Goede Vrijdag Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 30 mrt 19:30

 8. 7 Witte Donderdag Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 29 mrt 19:30

 9. 8 Vespers op dinsdag in de Stille Week ('Orgelvesper') Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 27 mrt 19:00

 10. 9 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 25 mrt 10:00

 11. 10 Voorjaarszangavond met Jeugdkoor 'Jubilate' en Gemengd koor 'Cantica' uit Rijssen   24 mrt 19:00