Geef feedback op de website

Zondagmorgendienst

Noimagesmall
Audio
Delen:
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 04 maart, 10:00

Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk)

Dienst van Schrift en Gebed
op de derde zondag van de veertigdagentijd
4 maart 2018 – 10.00 uur

De voorbereiding
Woord van welkom en mededelingen
Orgelspel en aansteken van de tafelkaarsen
Bemoediging en drempelgebed
De introïtus: Liedboek 535d + 25:7, 10
Kyrie en Lofzang: Liedboek 301f +160b
Groet en Gebed van de zondag

De Schriften
Lezing uit het Oude Testament: Exodus 20,1-17
Antwoordpsalm: Liedboek 19a
Epistellezing: Romeinen 7,14-25
Schriftlied: Liedboek 938
Evangelielezing: Johannes 2,13-22
Acclamatie: Liedboek 339f
Preek
Schriftlied: Liedboek 1001

De gebeden en de gaven
Gebeden:
- Voorbede met Liedboek 367d
- Gebedsstilte
- Slotgebed
- Onze Vader
Inzameling van de gaven
Gebed over de gaven
Slotlied: Liedboek 858
Zending en zegen
Orgelspel

Lengte 1 uur 8 min 57 sec
=>Download (63,13 MB)

 1. Opnames (92)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Zondagmorgendienst Ds H. Wachtmeester - Hengelo (gastpredikant) 18 mrt 10:00

 3. 2 'Matthäus Passion' - Concertkoor 'Sursum Corda' - Almelo   16 mrt 19:00

 4. 3 Vespers - Biddag voor gewas en arbeid Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 14 mrt 19:00

 5. 4 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 11 mrt 10:00

 6. 5 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 04 mrt 10:00

 7. 6 Zondagmorgendienst Mw ds I. Pijpers-Hoogendoorn - Zutphen (gastpredikante) 25 feb 10:00

 8. 7 Johannes Kalisvaart (1928-2018) - Gedachtenis- en dankdienst voor zijn leven Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 21 feb 13:00

 9. 8 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 18 feb 10:00

 10. 9 Vespers - Aswoensdag Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 14 feb 19:00

 11. 10 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 11 feb 10:00