Geef feedback op de website

Zondagmorgendienst

Noimagesmall
Audio
Delen:
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 11 maart, 10:00

Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk)

Dienst van Schrift en Tafel
op de vierde zondag van de veertigdagentijd
11 maart 2018 – 10.00 uur

De voorbereiding
Woord van welkom en mededelingen
Orgelspel en aansteken van de tafelkaarsen
Bemoediging en drempelgebed
De introïtus: Liedboek 535e + 122
Kyrie en Lofzang: Liedboek 301f +160b
Groet en Gebed van de zondag

De Schriften
Lezing uit het Oude Testament: Jozua 4,19-5,1.10-12
Antwoordpsalm: Liedboek 23f
Epistellezing: Efeziërs 2,4-10
Schriftlied: Liedboek 546
Evangelielezing: Johannes 6,1-15
Acclamatie: Liedboek 339f
Preek
Schriftlied: Liedboek 746 – cantorij oneven strofen; allen even strofen

De Maaltijd van de Heer
Gebeden:
- Voorbede met Liedboek 367d
- Gebedsstilte
- Slotgebed
Inzameling van de gaven
- tafellied: Liedboek 383
Gebed over de gaven
Nodiging
Tafelgebed met Liedboek 404d en 408d
Vredegroet
Wij delen brood en wijn
Dankgebed
Slotlied: Liedboek 836: 1, 3, 4
Zending en zegen
Orgelspel

Lengte 1 uur 34 min 40 sec
=>Download (86,67 MB)

 1. Opnames (90)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Zondagmorgendienst Ds A. van Houwelingen - Almelo (em. gastpredikant) 15 apr 10:00

 3. 2 Zondagmorgendienst Ds K. Sluiter - em. wijkpredikant Grote Kerk 08 apr 10:00

 4. 3 Zondagmorgendienst - Paasmorgen Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 01 apr 10:30

 5. 4 Paaswake Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 31 mrt 21:00

 6. 5 Goede Vrijdag Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 30 mrt 19:30

 7. 6 Witte Donderdag Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 29 mrt 19:30

 8. 7 Vespers op dinsdag in de Stille Week ('Orgelvesper') Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 27 mrt 19:00

 9. 8 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 25 mrt 10:00

 10. 9 Voorjaarszangavond met Jeugdkoor 'Jubilate' en Gemengd koor 'Cantica' uit Rijssen   24 mrt 19:00

 11. 10 Zondagmorgendienst Ds H. Wachtmeester - Hengelo (gastpredikant) 18 mrt 10:00