Geef feedback op de website

Zondagmorgendienst

Noimagesmall
Audio
Delen:
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 18 maart, 10:00

Ds H. Wachtmeester - Hengelo (gastpredikant)

Orde van dienst voor de vijfde zondag van de Veertigdagentijd

DE INTREDE

Woord van welkom en mededelingen

Orgelspel en aansteken van de tafelkaarsen
allen gaan daarna staan
Bemoediging en drempelgebed:
v: Onze hulp is in de naam van de Heer,
a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
v: God van ons hart,
in Jezus uw dienaar
is ons het grote geheim te verstaan gegeven:
de eerste zijn is de minste worden.
Wij bidden:
a: LEER ONS UIT DAT GEHEIM TE LEVEN
MET HART EN HOOFD EN HANDEN,
DAT ZO DE GEZINDHEID BIJ ONS IS
DIE OOK IN JEZUS WAS;
DAN DRAGEN WIJ UW BEELD NIET TEVERGEEFS.
AMEN.

De introïtus: (zie liederenbord)
cantorij/allen: antifoon (Liedboek 535f)
allen: Psalm 43:1 en 3
allen: antifoon
allen gaan zitten

Het Kyrie en de Lofzang naar Filippenzen 2:
v: …,
Laten wij de Heer om ontferming aanroepen:
Liedboek 301f + Liedboek 160b; t.: Sytze de Vries; m.: Willem Vogel

v: Laat onder u de gezindheid zijn van Jezus Messias, beeld van God,
die niet greep naar het zijn-als-God,
maar het naakte bestaan verkozen
en de rol van slaaf aanvaard heeft,

v: Die gelijk aan wat mensen zijn
in hun donkere diepte deelde
en gehoorzaam was tot de dood.
a: Heer is Hij…
v: Om dit alles heeft God Hem verhoogd
en bekleed met de Naam der namen,
in zijn Naam zal eens alles zich buigen.
a: Heer is Hij…

Groet en Gebed van de zondag:
v: De Heer is met u allen!
a: ZIJN VREDE IS MET U!
v: …,
in deze veertig dagen en heel ons leven,
a: DOOR ONZE HEER JEZUS CHRISTUS, UW ZOON.
AMEN.

Voor kleine en grote oren
Daarna gaan de kinderen met het licht van de paaskaars naar de kinderkerk.

DE SCHRIFTEN
Lezing uit het Oude Testament:
l: Jer.31:31-34
Woord van de Eeuwige!
a: WIJ DANKEN GOD!

De antwoordpsalm LB 51a

Lezing uit de brieven:
l: Hebr.5:1-10
Woord van de Eeuwige!
a: WIJ DANKEN GOD!

Schriftlied LB 557:1 en 2
allen gaan daarna staan
Lezing van het evangelie Joh. 12 : 20-33

Acclamatie: Liedboek 339f

a:

allen gaan zitten
Preek

Schriftlied LB 625
DE GEBEDEN EN DE GAVEN
Gebeden:
Voorbede:
l: …, zo bidden wij samen: Liedboek 367d

a:

Gebedsstilte
[v: Slotgebed]
a: ONZE VADER…

Inzameling van onze gaven voor de diaconie – Orgelspel

Gebed over de gaven
allen gaan staan
Slotlied LB 425

Wegzending en zegen:
v: …,
a:

Orgelspel

Lengte 48 min 21 sec
=>Download (44,27 MB)

 1. Opnames (92)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 22 apr 10:00

 3. 2 Alm. Chr. Mannenkoor en Alm. Mannenkoor - jubileumconcert - 100 jaar   21 apr 20:00

 4. 3 Zondagmorgendienst Ds A. van Houwelingen - Almelo (em. gastpredikant) 15 apr 10:00

 5. 4 Zondagmorgendienst Ds K. Sluiter - em. wijkpredikant Grote Kerk 08 apr 10:00

 6. 5 Zondagmorgendienst - Paasmorgen Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 01 apr 10:30

 7. 6 Paaswake Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 31 mrt 21:00

 8. 7 Goede Vrijdag Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 30 mrt 19:30

 9. 8 Witte Donderdag Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 29 mrt 19:30

 10. 9 Vespers op dinsdag in de Stille Week ('Orgelvesper') Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 27 mrt 19:00

 11. 10 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 25 mrt 10:00