Geef feedback op de website

Zondagmorgendienst

Noimagesmall
Audio
Delen:
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 25 maart, 10:00

Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk)

Dienst van Schrift en Gebed
op de zesde zondag van de veertigdagentijd – Palm- en Passiezondag
25 maart 2018 – 10.00 uur

De feestelijke intocht
Orgelspel
De intocht: Liedboek 555
Bemoediging en drempeltekst:
Bemoediging en drempeltekst:
v: Onze hulp is in de naam van de Heer,
a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
c: antifoon: Liedboek 535g
a: antifoon
v: Hef, o poorten, uw hoofden omhoog,
verhef u, aloude ingangen:
de koning vol majesteit wil binnengaan.
Wie is die koning vol majesteit?
De Heer, machtig en heldhaftig,
de Heer, heldhaftig in de strijd.
a: antifoon
v: Hef, o poorten, uw hoofden omhoog,
verhef ze, aloude ingangen:
de koning vol majesteit wil binnengaan.
Wie is hij, die koning vol majesteit?
De Heer van de hemelse machten,
Hij is de koning vol majesteit. Psalm 24,7-10
a: antifoon

‘Een koning voor wie niemand bang is’ – het verhaal van de intocht naverteld, Marcus 11,1-10
Lied: Liedboek 553

De overgang van palm- naar passiezondag
v: Voor ons is Jezus de weg naar Jeruzalem, –
waar wij Hem volgen, ontmoeten wij de Vader,
de Barmhartige.
Daarom begroeten wij Hem
omdat wij heil van Hem verwachten.
Met zijn leven trad Hij de terreur van de dood tegemoet,
liet Hij ook voor ons nooit het laatste woord aan de angst.
Laten wij dan met Hem opgaan,
deelnemen aan zijn weg,
verwonderd, verbaasd, dankbaar
dat die naar het leven leidt.
Laten wij het geheim zoeken van zijn lijden en sterven,
om met Hem te worden opgewekt ten leven.
a: Liedboek 556
Tijdens het lied wordt de liturgische kleur gewisseld: van rood naar paars. Na het lied gaan de kinderen naar de kinderkerk.

De dienst van de schriften
Groet en Gebed van de zondag
De eerste lezing: Jesaja 50,4-7
De epistellezing: Filippenzen 2,5-11, in de vorm van Liedboek 160b
De evangelielezing: Marcus 14,1-11
Acclamatie: Liedboek 339f
Preek
Schriftlied: Liedboek 563

De gebeden en gaven
Gebeden:
- Voorbede met Liedboek 368d
- Gebedsstilte
- Slotgebed
- Onze Vader
Inzameling van de gaven
Gebed over de gaven
Slotlied: Liedboek 562
Zending en zegen
Orgelspel

Lengte 1 uur 4 min 13 sec
=>Download (58,8 MB)

 1. Opnames (92)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 22 apr 10:00

 3. 2 Alm. Chr. Mannenkoor en Alm. Mannenkoor - jubileumconcert - 100 jaar   21 apr 20:00

 4. 3 Zondagmorgendienst Ds A. van Houwelingen - Almelo (em. gastpredikant) 15 apr 10:00

 5. 4 Zondagmorgendienst Ds K. Sluiter - em. wijkpredikant Grote Kerk 08 apr 10:00

 6. 5 Zondagmorgendienst - Paasmorgen Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 01 apr 10:30

 7. 6 Paaswake Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 31 mrt 21:00

 8. 7 Goede Vrijdag Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 30 mrt 19:30

 9. 8 Witte Donderdag Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 29 mrt 19:30

 10. 9 Vespers op dinsdag in de Stille Week ('Orgelvesper') Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 27 mrt 19:00

 11. 10 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 25 mrt 10:00