Geef feedback op de website

Goede Vrijdag: viering Heilig Avondmaal

Noimagesmall
Audio
Delen:
 • I: Over de kerk
 • I: vrijdag 30 maart, 19:30

ds. R. Vrijhof

Liturgie

Mededelingen van de kerkenraad
Gedicht
Zingen: NLB 587:6,7
Toewijzing, gezongen votum, groet
Zingen: GK Ps 23:2,3
Gebed
Bijbellezingen: Joh. 18: – 19:30 NBV
Zingen: LB Gez. 195:1 (Nu valt de nacht)
Bijbellezing: Joh. 19:31-37 NBV
Zingen: Ev. Liedbundel 114:1,3,7,8 (Als ik in gedachten sta)
Verkondiging
Zingen: LB Gez. 192:1,5,6 (O kostbaar kruis)
Gebeden
Woorden over het Heilig Avondmaal
Zingen: Ps 22:11 (NB)
Viering Avondmaal:
1e tafel: 1 Joh. 2:1-6, zingen: LB Gez. 358:1,2 (genadig Heer die al mijn zwakheid weet)
2e tafel: 1 Joh. 4:7-10, zingen: LB Gez. 358:3,4
(eventueel 3e tafel: 1 Joh. 4:11-16, zingen: LB Gez. 358:5,6)
Collecte
Zingen: Ps 118:5,8 (NB)
Zegen

Lengte 1 uur 37 min 55 sec
=>Download (67,24 MB)

 1. Opnames (99)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Middagdienst ds. H.S. van Hemmen 22 apr 16:30

 3. 2 Morgendienst ds. C. de Jong 22 apr 09:30

 4. 3 Zondag 46 Heidelbergse Catechismus br. J.M.A. van der Eerden 15 apr 16:30

 5. 4 Joh. 21:18-19 ds. J.A. Boersema 15 apr 09:30

 6. 5 Zondag 36 Heidelbergse Catechismus ds. H.S. van Hemmen 08 apr 16:30

 7. 6 Luc. 24: 13-35 ds. C. de Jong 08 apr 09:30

 8. 7 Luc. 24: 1-12 ds. C. de Jong 01 apr 16:30

 9. 8 Joh. 20: 8 ds. H. de Vries 01 apr 09:30

 10. 9 Goede Vrijdag: viering Heilig Avondmaal ds. R. Vrijhof 30 mrt 19:30

 11. 10 Vesperdienst ds. J.J. Poutsma 28 mrt 19:30