Geef feedback op de website

Paaswake

Noimagesmall
Audio
Delen:
 • I: Over de kerk
 • I: zaterdag 31 maart, 21:00

Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk)

31 maart 2018 – Paaswake

De lof van het licht
De intocht van het licht Liedboek 594
Tekst bij de doopvont

De lezingen
Eerste lezing: Genesis 1,1-2,3
Schriftlied: Liedboek 984
Gebed
Tweede lezing: Exodus 14,24-15,1
Schriftlied: Liedboek 655
Gebed
Derde lezing: Jona 1
Schriftlied: Liedboek 155
Gebed

De doopgedachtenis
Inleiding op de belijdenis en de doop
Lezing: Romeinen 6,3-5
Het water wordt in de vont gegoten
Presentatie
Doopgebed Liedboek 350 c: 2, 5
Geloofsbelijdenis, vernieuwing van de doopbelofte in beurtspraak
Gelofte van de geloofsleerling
De gemeente vormt een kring om de geloofsleerling.
Doop en handoplegging
Overhandigen van de doopkaars
Beloften
Verwelkoming
Loflied: Liedboek 352
tijdens het zingen kan, wie wil, naar de doopvont gaan en als teken van de gedachtenis van zijn of haar doop het water aanraken.

De maaltijd van de Heer
Gloria: Liedboek 619: 1, 5, 6
tijdens het Gloria worden de klokken geluid
Gebed van de Paasnacht
Epistellezing: Kolossenzen 3,1-4
Halleluja Dienstboek 139: 1, 2
Evangelie: Marcus 16,1-8
Schriftlied: Liedboek 623: 1, 2, 3
Voorbede acclamatie LB 368f
Inzameling van de gaven en toebereiding van de tafel
Tafellied Liedboek 604
Gebed over de gaven
Nodiging
Tafelgebed Liedboek 402b
Vredegroet
Breking van het brood
Communie
Dankgebed
Slotlied: Liedboek 630: 1, 3
Zegen

Lengte 1 uur 32 min 36 sec
=>Download (84,78 MB)

 1. Opnames (90)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 22 apr 10:00

 3. 2 Alm. Chr. Mannenkoor en Alm. Mannenkoor - jubileumconcert - 100 jaar   21 apr 20:00

 4. 3 Zondagmorgendienst Ds A. van Houwelingen - Almelo (em. gastpredikant) 15 apr 10:00

 5. 4 Zondagmorgendienst Ds K. Sluiter - em. wijkpredikant Grote Kerk 08 apr 10:00

 6. 5 Zondagmorgendienst - Paasmorgen Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 01 apr 10:30

 7. 6 Paaswake Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 31 mrt 21:00

 8. 7 Goede Vrijdag Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 30 mrt 19:30

 9. 8 Witte Donderdag Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 29 mrt 19:30

 10. 9 Vespers op dinsdag in de Stille Week ('Orgelvesper') Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 27 mrt 19:00

 11. 10 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 25 mrt 10:00