Geef feedback op de website

Jeremia 7: 1 - 15 en Lucas 24: 30-32

Noimagesmall
Audio
Delen:
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 29 april, 09:30

br. J.M.A. van der Eerden

Morgendienst
gelezen preek van drs. H.J. Vazquez

Liturgie

Mededelingen door de kerkenraad
Voorzang: Opwekking 464 ‘Wees stil voor het aangezicht van de Heer’
Stil gebed
Gezongen votum door de gemeente:
Groet.
De gemeente antwoordt met “Amen”
Aanvangslied: LB 444: 1 en 3 ‘Grote God wij loven U, …’
Lector: Voorlezen van de wet Exodus 20 en Mattheus 22: 37-40 NBV
Zingen van een antwoordlied: LB 473: 1, 6 en 10 ‘Neem mijn leven, laat het, Heer
Gebed om de leiding van de Heilige Geest
Lector: Schriftlezing Jeremia 7: 1 – 15 en Lucas 24: 30-32 HSV
Kindermoment
Zingen: PN 40: 3 ‘Het is geen offervuur wat U behaagt
De kinderen gaan naar het Bijbelverhaal
Verkondiging: thema is ‘Religie of Relatie’
Zingen: SB 1: 1 en 2 ’Hoor Israël, de Heere, enig is onze God
Dankgebed
De kinderen komen terug. Uitleg door leiding en zingen kinderlied: “Dank U voor deze nieuwe morgen” vers 1,2,3, en 7
Collecte:
Slotlied: PO 27: 5 en 7 ‘Mijn hart zegt mij, o Heer, van uwentwege…”
Zegen
Zingen we zonder voorspel LB 456: 3 ‘Amen, amen, amen!’

Lengte 1 uur 14 min 38 sec
=>Download (51,25 MB)

 1. Opnames (99)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Middagdienst ds. C. de Jong 20 mei 16:30

 3. 2 Morgendienst: Pinksteren ds. R. Vrijhof 20 mei 09:30

 4. 3 Genesis 4: 1-16 br. A.H. Nieuwdorp 13 mei 16:30

 5. 4 Kol. 3: 3-4 ds. C. de Jong 13 mei 09:30

 6. 5 Hemelvaartsdag ds. R. Vrijhof 10 mei 09:30

 7. 6 1 Kor 15: 12 – 19 en 35 – 58 ds. C. van de Beek 06 mei 16:30

 8. 7 Jakobus 1: 19-27 br. A.H. Nieuwdorp 06 mei 09:30

 9. 8 Kol. 2: 6 - 3: 4 ds. C. de Jong 29 apr 16:00

 10. 9 Jeremia 7: 1 - 15 en Lucas 24: 30-32 br. J.M.A. van der Eerden 29 apr 09:30

 11. 10 Zondag 9 en 10 Heidelbergse Catechismus ds. H.S. van Hemmen 22 apr 16:30