1. Opnames (120)
  1. Titel Spreker Datum/tijd  

  2. 1 Avonddienst Ds. N.J. Dekker, Almkerk 20 mei 18:30 download

  3. 2 Pinksteren, Belijdenis Ds. F. de Jong, Andel 20 mei 09:30 download

  4. 3 Avonddienst Ds. A.A. Wisman, Nieuw-Lekkerland 13 mei 18:30 download

  5. 4 Kinderdienst, afsluiting jeugdwerk Ds. F. de Jong, Andel 13 mei 09:30 download