Afspelen   Download   Catechismus - God zijn geprezen met ontzag
ds. A. Baas
18/02/18 18:30 - 01:37:08 (17 MB)

· Voorzang… zie hand-out
Votum en Groet
· Aanvangstekst: Loof de HEERE, want de HEERE is goed;
zing psalmen voor Zijn Naam, want die is lieflijk (Ps.135,3)
· Zingen: Psalm 8, 1.9
· Slot van form. Heilig Avondmaal
· Gebed voor de bediening van het Woord en de verlichting door de Heilige Geest
· Schriftlezing: Johannes 17, 1-12
· Tekst: Heid.Cat. Zondag 47
· Collecte
· Zingen: Psalm 111, 1.2 en 3
· Preek ´God zijn geprezen met ontzag´
· Zingen: Gebed des Heeren 2 en 10
· Dankgebed
· Zingen: Psalm 150, 1
· Zegen

Afspelen   Download   HA - opdat wij het zullen weten
ds. A. Baas
18/02/18 10:00 - 01:56:05 (20 MB)

Voorzang: zie Rondom het Woord
· Votum en Groet
· Aanvangstekst: Jezus zegt: Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben.
· Zingen: Psalm 63,1 en 2
· Lezing van het tweede deel van het avondmaalsform. met daarin de geloofsbelijdenis en daarna het gebed om de opening van het Woord en de verlichting door de Heilige Geest en zegen voor de bediening
· Schriftlezing: Johannes 6, 47 – 59
· Tekst: Johannes 6, 55
· Zingen: Psalm 146, 3 en 4
· Collecte
· Preek ´opdat wij het zullen weten´
· Zingen ter voorber.v.d. tafel: Psalm 26, 2 en 8
· Schriftlezingen aan de tafel: Jesaja 53.54 en 55
· Zingen tijdens bediening: Psalm 116
· Dankgebed en voorbede
· Zingen: Psalm 103, 1
· Zegen

Afspelen   Download   Markus 8 : 27-33
ds. P. Vernooij
11/02/18 18:30 - 01:35:04 (16 MB)

Psalm 34: 1,2
Psalm 34: 6
Psalm 22: 10,11,12
Psalm 40: 4
Psalm 118: 14
Schriftlezingen Markus 8 : 27-33 en Markus 14: 53-65
Tekst: Markus 8 : 27-33

Afspelen   Download   afbraak - opbouw
ds. A. Baas
11/02/18 10:00 - 01:41:55 (17 MB)

Votum en Groet
Aanvangstekst: Zie Het Lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt…!
Zingen: Psalm 27 vers 3 en 7
Lezing deel 1 form. HA + gebod van God
Zingen: Psalm 99,3
Gebed om de opening van het Woord en de verlichting door de Heilige Geest
Schriftlezingen: Johannes 2, 12 –22
Tekst: Johannes 2, 19 ´afbraak – opbouw´
Collecte
Zingen: Psalm 69,4 en 7
Preek
Zingen: Psalm 68,14
Dankgebed en voorbede
Zingen: Psalm 69,14
Zegen

Afspelen   Download   Catechismus - ‘een kind zegt het…’/ ´Het kindergebed bij uitstek´
ds. A. Baas
04/02/18 18:30 - 01:48:19 (19 MB)

Voorzang: zie Hand-out
Votum en Groet
Aanvangstekst: Ziet, welk een liefde ons de Vader gegeven heeft nl. dat wij kinderen Gods genoemd zouden worden… 1 Joh.3, 1
Zingen: Psalm 133, 1
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 75, 1
Gebed voor de bediening van het Woord en de verlichting door de Heilige Geest
Schriftlezing: Matth.6, 5-9… ; Galaten 3, 23 – 4,7
Tekst: Heid.Cat. Zondag 46
Collecte
Zingen: Psalm 42, 3.4 en 5
Preek ‘een kind zegt het…’/ ´Het kindergebed bij uitstek´
Zingen: Gebed des Heeren 1 en 10
Dankgebed
Zingen: Psalm 81, 1.4
Zegen

Afspelen   Download   Jezus de Christus
ds. P.G. Oskamp
04/02/18 10:00 - 02:00:07 (21 MB)

Vz. Ps. 63: 1
Ps. 72: 2, 3
Ps. 119: 86
Johannes 7: 25-53
Ps. 2: 3, 4, 7
Preek over Joh. 7: 37-41: Jezus de Christus
Ps. 92: 7, 8
Ps. 108: 1

Afspelen   Download   Catechismus - Transport vice versa
ds. A. Baas
28/01/18 18:30 - 01:42:48 (18 MB)

Zondag 45
Lukas 11: 1-13

Afspelen   Download   Gods Zoon schittert op de bruiloft / Schep nú uit
ds. A. Baas
28/01/18 10:00 - 01:45:05 (18 MB)

Johannes 2: 1-11 (11)

Afspelen   Download   Psalm 116
ds. H. Schipaanboord
21/01/18 18:30 - 01:42:22 (18 MB)

Psalm 116 (1-5)

Afspelen   Download   Bevestiging ambtsdragers - een kettingreactie / domino-effect
ds. A. Baas
21/01/18 10:00 - 01:49:34 (19 MB)

Johannes 1: 41-52

Afspelen   Download   Catechismus - heilzaam scherp
ds. A. Baas
14/01/18 18:30 - 01:43:31 (18 MB)

Zondag 44 vr. 114, 115
Romeinen 7: 12 – 8: 4

Afspelen   Download   De Eeuwige Ongeziene wordt ons door de Zoon uitgelegd
ds. A. Baas
14/01/18 10:00 - 01:51:46 (19 MB)

Exodus 33: 18-23
Joh.1:14-18 (18)

Afspelen   Download   Christus komt als dienende Hogepriester
ds. J.P. Nap
07/01/18 18:30 - 01:42:45 (18 MB)

Fil. 2:1-11 (6-8)

Afspelen   Download   Zoek eerst het Koninkrijk van God
kand. J.A. Mol
07/01/18 10:00 - 01:53:12 (19 MB)

Matth. 6:25-34 (33)
Fil. 4:4-7

Afspelen   Download   Nieuwjaars dag - Een blik achter de schermen… Wees niet bevreesd!
ds. Baas
01/01/18 10:30 - 02:01:14 (21 MB)

Schriftlezing: Daniël 10 (18, 19)
(Efeze 6: 10-13 / Openb.5)

Afspelen   Download   Oudjaar - Eindbestemming
ds. A. Baas
31/12/17 18:30 - 01:53:13 (19 MB)

Daniël 12 (13)
Marc.13: 14 – 23

Afspelen   Download   in het vuur van de beproeving
ds. J.B. ten Hove
31/12/17 10:00 - 01:44:42 (18 MB)

Kerntekst: Psalm 105:19
Genesis 39:21 t/m 40:23

Afspelen   Download   2e Kerstdag - Da's Bijzonder
Kerstviering kinderen 2017
26/12/17 10:00 - 01:41:49 (17 MB)
Afspelen   Download   1e Kerstdag - Gods hart opengesteld
ds. Baas
25/12/17 10:00 - 01:49:45 (19 MB)

Luk. 2: 1-7
Johannes 3: 1-3, 14-21 (16)

Afspelen   Download   ‘De roots’ van Jezus
ds. E. de Mots
24/12/17 18:30 - 01:40:16 (17 MB)
Mattheüs 1 (vs1)
Afspelen   Download   Wie verwachten wij?
ds. A.A.A. Prosman
24/12/17 10:00 - 01:46:53 (18 MB)

Jesaja 35: 1-6
Mattheus 11: 1-15 (vs. 3)

Afspelen   Download   Kerstconcert
Cum Laude
23/12/17 20:00 - 02:05:14 (22 MB)
Afspelen   Download   Begeerte bederft
ds. Baas
17/12/17 18:30 - 01:39:33 (17 MB)

Genesis 2: 8.9 , 3: 1-17
Lukas 12: 13-21

Afspelen   Download   Opname

17/12/17 10:00 - 01:49:10 (19 MB)

Opname van Pauluskerk, Eben-Haezer gemeente

Afspelen   Download   Kerstviering
de Akker
15/12/17 19:30 - 01:28:19 (15 MB)
Afspelen   Download   Openbaring een troostboek
ds. J. Geene
10/12/17 18:30 - 01:46:08 (18 MB)

Openb. 1: 1-8 (7)

Afspelen   Download   De blijde heilsdag
ds. A. van Vuuren
10/12/17 10:00 - 01:42:05 (18 MB)

Zef. 3: 14-20 (17)
Hebr. 12: 10-17

Afspelen   Download   Catechismus - Betrouwbaar spreken
ds. A. Baas
03/12/17 18:30 - 01:38:24 (17 MB)

Zond. 43 vr. 112

Jac. 3: 1-12

Afspelen   Download   Daniel krijgt zicht op de toekomst
ds. A. Baas
03/12/17 10:00 - 02:03:03 (21 MB)

Dan. 8 (19)

Afspelen   Download   DHA - Totdat Hij komt
ds. A. Baas
26/11/17 18:30 - 01:43:08 (18 MB)

Dan. 7 (13, 14)

Afspelen   Download   HA - God maakt een tafel gereed tegen over tegenstanders
ds. A. Baas
26/11/17 10:00 - 02:03:03 (21 MB)

Dan. 6: 11-13; 19-29 (24b)

Afspelen   Download   Geopende ogen ?!
ds. G.H. Vlijm
19/11/17 18:30 - 01:52:52 (19 MB)

Hooglied 3: 1-5

Afspelen   Download   VHA - Maaltijd en teken aan de wand - De Maaltijd en De Tekenen
ds. A. Baas
19/11/17 10:00 - 01:51:01 (19 MB)

Dan. 5: 1-6, 17-29

Openb. 18:1-5; 19:1-9

Afspelen   Download   Rouwdienst mw. W. Bakker-van der Wal
ds. A. Baas
14/11/17 13:00 - 01:35:02 (16 MB)
Afspelen   Download   Catechismus - Niet stelen
ds. A. Baas
12/11/17 18:30 - 01:37:36 (17 MB)

Zond. 42 vr. 110, 111

Ef. 4:7-32

Afspelen   Download   Hoogmoed
ds. A. Baas
12/11/17 10:00 - 01:40:27 (17 MB)

Dan 4 (19a)
Matt. 13: 31, 32

Afspelen   Download   Trouw tot in de dood
ds. B.J. van Assen
05/11/17 18:30 - 01:53:13 (19 MB)

Openb. 2: 8-11 (tekst)

Openb. 20: 14,15
Openb. 21: 7,8

Afspelen   Download   Doopdienst - De Heilige Doop een teken in failliet gebied
ds. A. Baas
05/11/17 10:00 - 01:52:47 (19 MB)

Jer. 32: 6-15, 36-44

Afspelen   Download   Hervormingsavond

03/11/17 19:30 - 01:31:11 (16 MB)
Afspelen   Download   Dankdag - Rekenen - afrekenen - misrekenen .. of rijk in God zijn
ds. Baas
01/11/17 19:30 - 01:36:55 (17 MB)

Luk 12 (13)

Afspelen   Download   Dankdag - Blij verrast
ds. Baas
01/11/17 14:00 - 01:45:58 (18 MB)

Hand. 8: 28-39

Afspelen   Download   Rouwdienst mw. A. van Poelgeest
ds. Baas
30/10/17 11:30 - 01:58:57 (20 MB)

Joh 10
Openb 21: 1-7

Afspelen   Download   Lievelingspsalm van Luther
ds. J.C. de Groot
29/10/17 18:30 - 01:52:34 (19 MB)

Ps. 118 (19)

Afspelen   Download   Machtig genoeg
ds. P. Vernooij
29/10/17 10:00 - 01:48:59 (19 MB)

Dan. 3 (17, 18)

Afspelen   Download   Catechismus - Christus de Heere in je leven... dus ook in je lijf
ds. A. Baas
22/10/17 18:30 - 01:42:44 (18 MB)

Zond. 41 vr. 108, 109

Hooglied 1:12- 2: 7
1 Kor. 6: 15-20

Afspelen   Download   Waar twee of drie in Mijn Naam samen zijn, ben ik in het midden
ds. A. Baas
22/10/17 10:00 - 02:03:03 (21 MB)

Dan. 3

Afspelen   Download   Catechismus - Gij zult niet echtbreken
ds. A. Baas
15/10/17 18:30 - 01:53:13 (19 MB)

Zond. 41

Matth. 19: 1-12
1 Kor. 7: 10-16

Afspelen   Download   David en Doeg
ds. P. Baas
15/10/17 10:00 - 02:03:03 (21 MB)

1 Sam. 21: 1-9
1 Sam. 22: 6-23

Afspelen   Download   Geestelijke groei
ds. J.C. Schuurman
08/10/17 18:30 - 01:34:46 (16 MB)

Ef. 4: 1-16 (15)

Afspelen   Download   Uit de droom geholpen
ds. A. Baas
08/10/17 10:00 - 01:48:06 (19 MB)

Dan. 2 (28a)

Afspelen   Download   DHA - Parels aan het snoer van de dankbaarheid
ds. A. Baas
01/10/17 18:30 - 01:38:25 (17 MB)

Ps. 103 (vs. 1-5)
Rom. 8: 31-39

Afspelen   Download   HA - Hartelijk welkom
ds. A. Baas
01/10/17 10:00 - 01:58:12 (20 MB)

Matt. 15: 21-28 (28)

Afspelen   Download   Als het vertrouwen wordt beproegd
ds. G. Lustig
24/09/17 18:30 - 01:38:40 (17 MB)

2 Kon. 18: 1-7
2 kon. 19: 1-20 (1, 14)

Afspelen   Download   VHA - Jacoba uit Kanaan en de God van Jacob
ds. A. Baas
24/09/17 10:00 - 01:42:36 (18 MB)

Matth. 15: 21-28

Afspelen   Download   Jozef
Cum Laude
23/09/17 20:00 - 02:05:14 (22 MB)

Zangavond

Afspelen   Download   Catechismus - Gun elkaar het licht in de ogen
ds. A. Baas
17/09/17 18:30 - 01:35:21 (16 MB)

Zondag 40 vr. 105 t/m 107

Gen 4
Matt. 5

Afspelen   Download   Geloven op maandag; het verschil maken
ds. A. Baas
17/09/17 10:00 - 02:03:03 (21 MB)

Dan. 1

Afspelen   Download   Vergeving
ds. J.J. Verhaar
10/09/17 18:30 - 01:39:06 (17 MB)

2 Sam. 12: 1-13
Ps. 51 (6-11)

Afspelen   Download   De worsteling van Lea
ds. R.F. Mauritz
10/09/17 10:00 - 01:34:27 (16 MB)

Gen. 29: 16-35 (31a, 33b)
Matth. 1: 1-6

Afspelen   Download   Catechismus - Eerwaarde ouders / Je ouders eren en een goed leven
ds. A. Baas
03/09/17 18:30 - 01:41:03 (17 MB)

Zondag 39 vr. 104
Ef. 4: 32- 5: 2
Ef. 6: 1-9

Afspelen   Download   Afsluiting Kidsfeest - Samen op Survival / Het Leven... een getuigenis
ds. A. Baas
03/09/17 10:00 - 02:03:03 (21 MB)

Joh. 4: 26-42

Afspelen   Download   Catechismus - Van ophouden weten
ds. A. Baas
27/08/17 18:30 - 01:44:58 (18 MB)

Zond. 38 vr. 103

Ex. 20: 8-11
Deut. 5 : 12-15
Hebr. 3: 12-4: 13

Afspelen   Download   Doopdienst - De dag van je leven
ds. A. Baas
27/08/17 10:00 - 01:37:07 (17 MB)

Joh. 4: 1-26

Afspelen   Download   Hoe lang nog?
ds. G.D. Kamphuis
20/08/17 18:30 - 01:43:57 (18 MB)

Openb. 6:1-17 (9-17)

Afspelen   Download   Bekering van Saulus
ds. G.M. van Meijeren
20/08/17 10:00 - 01:36:34 (17 MB)

Joh. 9: 39-41
Hand. 9: 1-19

Afspelen   Download   De langste dag
ds. A. van Vuuren
13/08/17 18:30 - 01:40:28 (17 MB)

Joz. 10: 1-15 (12)
Openb. 21: 22-27

Afspelen   Download   Gods huwelijksaanzoek aan Israel / ons
ds. J.N. Zuijderduin
13/08/17 10:00 - 01:47:58 (19 MB)

Ex. 19 (vs. 5,6)
1 Petr. 2: 7-10

Afspelen   Download   De Sunamitische vrouw
ds. D.C. Floor
06/08/17 18:30 - 01:28:04 (15 MB)

2 Kon. 4: 8-17 (tekst)
Hebr. 13: 1-7; 15,16

Afspelen   Download   Een brief van Christus
ds. H. Russcher
06/08/17 10:00 - 02:02:20 (21 MB)

Ez. 11: 14-20
2 Cor. 3: 1-6 (3)

Afspelen   Download   Ingaan in de Rust die blijft
ds. M. Noorderijk
30/07/17 18:30 - 01:40:39 (17 MB)

Hebr. 3:7-19
Hebr. 4: 1-13 (4, 11)

Afspelen   Download   Stroom van Levend water
ds. W.J. Dekker
30/07/17 10:00 - 01:32:51 (16 MB)

Ez. 47: 1-12 (1a, 7)
Openb. 22: 1-2

Afspelen   Download   Raadsels te over, en toch ...
ds. P.J. Visser
23/07/17 18:30 - 01:51:28 (19 MB)

Hand. 12: 1-11

Afspelen   Download   Daarom hebben wij altijd goede moet, omdat de Heere heeft gezegd: "Ik zal"
ds. A. Baas
23/07/17 10:00 - 01:38:23 (17 MB)

Jer. 31: 27-34 (31-34)
Hebr. 8: 1-2;6-13

Afspelen   Download   Catechismus - De Naam niet misbruiken maar belijden
ds. A. Baas
16/07/17 18:30 - 01:39:37 (17 MB)

Zond. 36 vr. 99, 100
Ex. 3: 1-15

Afspelen   Download   Dienen met een luister-houding
ds. M. van Dam
16/07/17 10:00 - 01:40:06 (17 MB)

Luk. 10: 25-42 (38-42)

Afspelen   Download   Catechismus - Geen beeld maken, maar beeld zijn
ds. A. Baas
09/07/17 18:30 - 01:37:05 (17 MB)

Zond. 35 vr. 96 (97,98)
Deut. 4: 10-28
Joh. 14: 6-9

Afspelen   Download   Doopdienst - Ik ken mijn schapen
ds. A. Baas
09/07/17 10:00 - 01:58:47 (20 MB)

Joh. 9: 24-32; 10: 9-15; 20-29 (27)

Afspelen   Download   Catechismus - Geen ander in het spel
ds. A. Baas
02/07/17 18:30 - 01:46:02 (18 MB)

Zond. 34 Vr. 94, 95
Jes. 44: 6-11, 21-23
Matt. 6: 19-34

Afspelen   Download   In de naam van Jezus Christus
ds.A.W. van der Plas
02/07/17 10:00 - 01:29:01 (15 MB)

Hand. 3: 1-16 (4-8)

Afspelen   Download   DHA - Drie omsgangsvormen met God
ds. A. Baas
25/06/17 18:30 - 01:26:47 (15 MB)

Rom. 8: 16-38
(Vs. 23, 26, 31-39)

Afspelen   Download   HA - Het getuigen van de Geest
ds. A. Baas
25/06/17 10:00 - 01:51:03 (19 MB)

Jes. 43: 1-7
Rom. 8: 12-17 (16)

Afspelen   Download   De Geest die levend maakt en vrucht geeft
ds. A. D. Gooijert
18/06/17 18:30 - 01:39:46 (17 MB)

Hooglied 4: 7-16 (16)

Afspelen   Download   VHA - De Geest in ons
ds. A. Baas
18/06/17 10:00 - 01:58:51 (20 MB)

Rom. 7:21 – 8:15
(Vs. 8, 14, 15)

Afspelen   Download   Het einde der tijden als de tijd van de Heilige Geest
ds. B.J. van der Graaf
11/06/17 18:30 - 01:39:12 (17 MB)

Hand. 2: 1-21 (17)

Afspelen   Download   Vacature vervuld
ds. A. Beens
11/06/17 10:00 - 01:55:04 (20 MB)

Joh. 14: 1-18 (16,17)

Afspelen   Download   2e Pinksterdag; belijdenisdienst - En Nicodemus kwam ook
ds. A. Baas
05/06/17 09:30 - 01:59:56 (21 MB)

Joh. 2: 23- 3:10
Joh. 7: 40-53
Joh. 19: 38-42 (39a)

Afspelen   Download   1e Pinksterdag - Wie hecht er geloof aan het door ons gehoorde?
ds. C.H. Hogendoorn
04/06/17 18:30 - 01:48:28 (19 MB)

Jes. 52: 7- 53: 1 (vs 1)
Hand. 2: 6-13
Rom. 10: 8-17

Afspelen   Download   1e Pinksterdag - Pinksteren vroeg voorzegd
ds. A. Baas
04/06/17 10:00 - 01:39:14 (17 MB)

Jes. 43: 22-44: 5 (vs. 3)
Hand. 2: 1-4; 12-18

Afspelen   Download   Ik ben o Heer een vreemdeling
ds. G.D. Kamphuis
28/05/17 18:30 - 01:33:03 (16 MB)

1 Petr 1: 1-4; 13-18
1 Petr. 2: 11,12 (tekst vs.11)
Hebr. 11: 11-16

Afspelen   Download   Asafs geloofsbelijdenis
ds. M. Maas
28/05/17 10:00 - 01:43:28 (18 MB)

Psalm 73 (2, 3, 17, 23)

Afspelen   Download   Hemelvaartsdag - Hemelvaartsdag
ds. A. Baas
25/05/17 09:30 - 01:26:17 (15 MB)
Afspelen   Download   Catechismus - Geen last maar lust
ds. A. Baas
21/05/17 18:30 - 01:33:30 (16 MB)

Zond. 33 vr. 91; Zond. 34 vr. 92
Ex. 19: 16- 20: 21

Afspelen   Download   Doordrenkt met heilige bezieling door de Heilige Geest
ds. A. Baas
21/05/17 10:00 - 01:50:33 (19 MB)

Hand. 1: 1-5 (4,5)
Luk. 24: 45-49

Afspelen   Download   Vacature voor een apostel
ds. A. Versluis
14/05/17 18:30 - 01:37:51 (17 MB)

Hand. 1: 12-26 (24-26)

Afspelen   Download   Jezus de almachtige Koning
Kand. J.A. Mol
14/05/17 10:00 - 02:03:03 (21 MB)

Matt. 28: 16-20 (18)
Dan. 27: 13, 14

Afspelen   Download   Catechismus - Bekering ... hoe komen die twee (oude-nieuwe mens) van elkaar af?
ds. A. Baas
07/05/17 18:30 - 01:42:12 (18 MB)

Zond. 33 vr. 88-90

Rom. 13: 8-14

Afspelen   Download   In Israel alle volken gezegend
ds. A. Baas
07/05/17 10:00 - 02:03:03 (21 MB)

Luk. 24:45-49 (47)

Jes. 49: 1-6
Luk. 2: 29-32

Afspelen   Download   Opname

30/04/17 18:30 - 01:29:00 (15 MB)

Opname van Pauluskerk, Eben-Haezer gemeente

Afspelen   Download   Opname

30/04/17 10:00 - 01:57:57 (20 MB)

Opname van Pauluskerk, Eben-Haezer gemeente

Afspelen   Download   Opname

23/04/17 18:30 - 01:45:46 (18 MB)

Opname van Pauluskerk, Eben-Haezer gemeente

Afspelen   Download   Opname

23/04/17 10:00 - 01:46:26 (18 MB)

Opname van Pauluskerk, Eben-Haezer gemeente

Afspelen   Download   2e Paasdag - Hij heeft de twijfel de kop ingedrukt en de ontrouw te niet gedaan
ds. A. Baas
17/04/17 09:30 - 01:31:32 (16 MB)

Luk. 24: 13-35 (34)

Afspelen   Download   1e Paasdag - De opgestane Jezus en de vrouwen
ds. E. de Mots
16/04/17 18:30 - 01:26:17 (15 MB)

Matth. 27:55-60 en 28:1-10 (7, 9)

Afspelen   Download   1e Paasdag - Opstanding geeft gegronde hoop
ds. A. Baas
16/04/17 10:00 - 01:20:32 (14 MB)

Luk. 24: 1-12 (4-8)

Afspelen   Download   Goede Vrijdag
ds. A. Baas
14/04/17 19:30 - 01:32:40 (16 MB)
Afspelen   Download   Een bedenkelijke vriendschap
ds. A. Baas
09/04/17 18:30 - 01:47:25 (18 MB)

Luk. 23 :1-12 (12a)

Afspelen   Download   Hier is Hij "de Mens"
ds. A.W. van der Plas
09/04/17 10:00 - 01:38:51 (17 MB)

Joh. 18:28 – 19:6 (5)

Afspelen   Download   Passie en Pasen
Cum Laude
08/04/17 20:00 - 02:05:14 (22 MB)

Zangavond

Afspelen   Download   Duisternis..verlatenheid..strijd..opdat...
ds. J.C. de Groot
02/04/17 18:30 - 01:49:13 (19 MB)

Matt. 27: 33-56 (45,46)

Afspelen   Download   Ontferm U mijner
ds. A. Baas
02/04/17 10:00 - 02:01:53 (21 MB)

Luk. 22: 54-62 (61,62)

Afspelen   Download   Paasbijeenkomst
De akker
31/03/17 19:30 - 01:45:07 (18 MB)
Afspelen   Download   Catechismus - De sleutels van de Sleutelstad
ds. A. Baas
26/03/17 18:30 - 01:46:53 (18 MB)

Zond. 31 vr.83 t/m 85

Joh. 20: 19-23
1 Kor. 5

Afspelen   Download   De drinkbeker die Jezus moest drinken
ds. P. Baas
26/03/17 10:00 - 01:46:05 (18 MB)

Matt. 26: 36-46

Matt. 20: 20-23
Jer. 25: 15-17; 27,28

Afspelen   Download   Catechismus - Wie zijn de gasten?
ds. A. Baas
19/03/17 18:30 - 01:39:52 (17 MB)

Zond. 30 vr. 81, 82

1Kor. 11: 17-24

Afspelen   Download   doopdienst - gedenken; eat history my son
ds. A. Baas
19/03/17 10:00 - 02:03:03 (21 MB)

Ex. 12:1-14; 21-28 (14, 26-27)

Afspelen   Download   Blijven bidden
ds. J.B. ten Hove
12/03/17 18:30 - 01:39:46 (17 MB)

Luk. 18: 1-14 (vs.1)

Afspelen   Download   Uit genade bent u zalig geworden
ds. A. Baas
12/03/17 10:00 - 01:42:45 (18 MB)

Luk. 22: 21-38 (31-32a)

Afspelen   Download   Dankdagavond
ds. A. Baas
08/03/17 19:30 - 01:41:21 (17 MB)
Afspelen   Download   Dankdagmiddag
ds. A. Baas
08/03/17 14:00 - 01:35:55 (16 MB)
Afspelen   Download   Catechismus - Niet te zwaar en niet te licht
ds. A. Baas
05/03/17 18:30 - 01:44:45 (18 MB)

Zond. 29 vr. 78 t/m 80
Hebr. 10: 1-18

Afspelen   Download   Verblijf geweigerd
ds. A. van Vuuren
05/03/17 10:00 - 01:47:49 (19 MB)

Luk. 9: 1-6; 28-36; 51-56 (53)

Afspelen   Download   Alleen de Heere hoog verheven
ds. P.G. Oskamp
26/02/17 18:30 - 01:41:46 (17 MB)

Jes. 2: 1-22 (17)

Afspelen   Download   De verwerpende mens en de raad van God
ds. A. Baas
26/02/17 10:00 - 01:43:41 (18 MB)

Luk. 21: 37- 22: 6

Ps. 41