Geef feedback op de website

Thema: Gegrepen door Gods liefde!

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 10 december, 09:30

ds. D.P. Verdouw

Bijbellezing: Carien Hobbelink
Pianist: Martin den Otter
Orgel: Heleen Teeninga
Viering Heilig Avondmaal (lopend)

Welkom en mededelingen
Votum en zegengroet
Zingen LvdK gezang 125: 1, 2
Gebed – Kyrie
Zingen LvdK gezang 125: 3, 4 – (Gloria)
Gebed
Kindmoment en projectlied: Jona 2
Projectthema: Gods liefde brengt redding
Schriftlezing: Johannes 1: 1-13
Zingen Lvdk gezang 1
Preek
Zingen: Geloofsbelijdenis gezang 161 – Credo
Dankzegging en voorbede
Collecte
Zingen: Psalm 133 (oude berijming)
Viering van het Heilig Avondmaal
Nodiging
Tafelgebed/Grote Lofprijzing
Zingen LvdK gezang 399: 1, 3 – Sanctus
Instellingswoorden
Gezamenlijk ‘Onze Vader’
Zingen: LvdK gezang 399: 4 – Agnus Deï
Woorden bij brood en beker
Zingen tijdens de viering:
LvdK gezang 78
LvdK gezang 473
Dankzegging
Zingen LvdK psalm 33: 2, 8
Zegen

Lengte 1 uur 39 min 18 sec
Deze opname wordt over ± 2 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (120)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 11 private Huwelijksbevestiging Rens Geersing en Lianne Poel ds. Dick Verdouw 14 sep 19:00

 3. 12 private Psalm 1 ds. Luc Compagnie 09 sep 16:30

 4. 13 private Matteüs 24: 37 ds. Luc Compagnie 09 sep 09:30

 5. 14 private Huwelijksbevestiging Yannick van den Berg en Marijke Memelink ds. Luc Compagnie 07 sep 19:30

 6. 15 private Jeremia 7: 22 Voorganger: ds. Luc Compagnie 02 sep 16:30

 7. 16 private Psalm 16: 11 Voorganger: ds. Robert Roth 02 sep 09:30

 8. 17 private Verkondiging over Psalm 63 ds. Klaas van den Geest 26 aug 09:30

 9. 18 private Psalm 62: 9 br. Harmen van den Berg 19 aug 09:30

 10. 19 private Lucas 18: 15-17 ds. R. van de Kamp – Emeritus predikant Hoogeveen 12 aug 09:30

 11. 20 private Jesaja 53 ds. C. van de Beek / Lichtenvoorde 05 aug 09:30