Geef feedback op de website

Thema: Gegrepen door Gods liefde!

Noimagesmall
Audio
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 10 december, 09:30

ds. D.P. Verdouw

Bijbellezing: Carien Hobbelink
Pianist: Martin den Otter
Orgel: Heleen Teeninga
Viering Heilig Avondmaal (lopend)

Welkom en mededelingen
Votum en zegengroet
Zingen LvdK gezang 125: 1, 2
Gebed – Kyrie
Zingen LvdK gezang 125: 3, 4 – (Gloria)
Gebed
Kindmoment en projectlied: Jona 2
Projectthema: Gods liefde brengt redding
Schriftlezing: Johannes 1: 1-13
Zingen Lvdk gezang 1
Preek
Zingen: Geloofsbelijdenis gezang 161 – Credo
Dankzegging en voorbede
Collecte
Zingen: Psalm 133 (oude berijming)
Viering van het Heilig Avondmaal
Nodiging
Tafelgebed/Grote Lofprijzing
Zingen LvdK gezang 399: 1, 3 – Sanctus
Instellingswoorden
Gezamenlijk ‘Onze Vader’
Zingen: LvdK gezang 399: 4 – Agnus Deï
Woorden bij brood en beker
Zingen tijdens de viering:
LvdK gezang 78
LvdK gezang 473
Dankzegging
Zingen LvdK psalm 33: 2, 8
Zegen

Lengte 1 uur 39 min 18 sec
=>Download (90,92 MB)
Deze opname wordt over 4 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (121)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 11 "Vergeving - Gods medicijn tegen bitterheid" broeder Wim Vermeulen 01 jul 16:30

 3. 12 Psalm 88 ds. Luc Compagnie 01 jul 09:30

 4. 13 Genesis 11: 2-5 ds. F.G. Aan het Rot – Enschede-Oost 24 jun 16:30

 5. 14 Openbaring 2: 18-29 ds. A. de Groot – Enschede-Zuid 24 jun 09:30

 6. 15 Jakobus 1: 16-18 kand Dirk Groeneveld - IJsselmuiden 17 jun 16:30

 7. 16 Hebreeën 4: 14-16 br. Harmen van den Berg 17 jun 09:30

 8. 17 Johannes 21 : 13 ds. K.F. Dwarshuis 10 jun 16:30

 9. 18 Doe weer als vroeger ds. W.F. Wisselink - Almelo 10 jun 09:30

 10. 19 Middagdienst broeder G. van Ringelesteijn 03 jun 16:30

 11. 20 Ochtenddienst broeder F. de Gelder 03 jun 09:30