Geef feedback op de website

Thema: Gegrepen door Gods liefde!

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 10 december, 09:30

ds. D.P. Verdouw

Bijbellezing: Carien Hobbelink
Pianist: Martin den Otter
Orgel: Heleen Teeninga
Viering Heilig Avondmaal (lopend)

Welkom en mededelingen
Votum en zegengroet
Zingen LvdK gezang 125: 1, 2
Gebed – Kyrie
Zingen LvdK gezang 125: 3, 4 – (Gloria)
Gebed
Kindmoment en projectlied: Jona 2
Projectthema: Gods liefde brengt redding
Schriftlezing: Johannes 1: 1-13
Zingen Lvdk gezang 1
Preek
Zingen: Geloofsbelijdenis gezang 161 – Credo
Dankzegging en voorbede
Collecte
Zingen: Psalm 133 (oude berijming)
Viering van het Heilig Avondmaal
Nodiging
Tafelgebed/Grote Lofprijzing
Zingen LvdK gezang 399: 1, 3 – Sanctus
Instellingswoorden
Gezamenlijk ‘Onze Vader’
Zingen: LvdK gezang 399: 4 – Agnus Deï
Woorden bij brood en beker
Zingen tijdens de viering:
LvdK gezang 78
LvdK gezang 473
Dankzegging
Zingen LvdK psalm 33: 2, 8
Zegen

Lengte 1 uur 39 min 18 sec
=>Download (91 MB)
Deze opname wordt over ± 12 uur automatisch verwijderd.

 1. Opnames (121)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 11 Wees dankbaar! ds. Dick Verdouw 07 nov 19:00

 3. 12 1 Kronieken 16: 1-13 ds. A.J. Mol – Enschede-Noord 04 nov 16:30

 4. 13 Lucas 16: 31 ds. Luc Compagnie 04 nov 09:30

 5. 14 De zevende dag broeder Ger van Ringelesteijn 28 okt 16:30

 6. 15 Vergeet niet wie je bent! broeder Wouter Dijkman 28 okt 09:30

 7. 16 Romeinen 7: 14-25 & HC Zondag 2 ds. M.H.T. Biewenga - Enschede 21 okt 16:30

 8. 17 Micha 6: 8 broeder Harmen van den Berg 21 okt 09:30

 9. 18 Blijf mij trouw! (Openbaring 3:11) Ds. W.F. Wisselink - Almelo 14 okt 16:30

 10. 19 Johannes 4: 1-26 Ds. M.H.T. Biewenga - Enschede 14 okt 09:30

 11. 20 Romeinen 2: 28;29 ds. Luc Compagnie 07 okt 16:30