Geef feedback op de website

dienst met viering van de maaltijd van de Heer

Noimagesmall
Audio
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 14 januari, 09:30

Ds. M. Kraak

Welkom en mededelingen
-Aanvangslied psalm 98 1 en 3
Bemoediging en groet
-We zingen psalm 98, 4 met aansluitend het Klein Gloria ( gezang 195)
Gebed
We zingen God vol vergeven
Gebed bij de opening van de Schriften
Aandacht voor de kinderen, zij gaan naar de nevendienst, we zingen 832,2×.
Eerste lezing psalm 96
Wij zingen gezang 304
Evangelielezing Johannes 1, 29 en Johannes 2, 1-11
Overdenking: Een nieuw lied…
Wij zingen Vreugde
Inzameling van de gaven, de kinderen komen terug.
Gebeden
De Maaltijd van de Heer
Brood en wijn worden binnengebracht
Wij zingen gezang 385 1 en 4
Tafelgebed
gezang 985, 1
tekst:…
Gezegend zijt Gij, Eeuwige God, Heer van hemel en aarde,
die het brood uit de aarde doet groeien.
Tekst:….
Gezegend zijt Gij, Eeuwige God, Heer van hemel en aarde, die de vrucht van de wijnstok hebt geschapen!
Tekst….
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.
Kom, Heer Jezus, kom!
Tekst …
Onze Vader….
De vrede van Christus met u allen
Zijn vrede met u
Het delen van brood en wijn.
Tijdens het delen van brood en wijn luisteren we naar orgelspel.
Als iedereen brood en wij ontvangen heeft, is er een moment van stilte voor persoonlijk gebed.

Dankgebed

Slotlied Maak heel mijn leven tot een lied
Zegen met aansluitend het Amen, amen, amen.

Lengte 1 uur 29 min 35 sec
=>Download (15,38 MB)

 1. Opnames (66)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 afscheid en bevestiging Ambtsdragers Ds. M. Kraak 17 jun 09:30

 3. 2 Ds. Chris Kors   10 jun 09:30

 4. 3 Doopdienst Luca Rustenburg Ds. M. Kraak 03 jun 09:30

 5. 4 Ds. J. Stein. ambtsjubileum 27 mei 09:30

 6. 5 Ds. J. Zondag   13 mei 09:30

 7. 6 Hemelvaartsdag Ds. M. Kraak 10 mei 09:30

 8. 7 Ds. H. Smit   29 apr 09:30

 9. 8 dhr. Van Hilten   22 apr 09:30

 10. 9 3e zondag van Pasen Ds. M. Kraak 15 apr 09:30

 11. 10 ds. H. Borst   08 apr 09:30