Geef feedback op de website

1e zondag 40 dagentijd

Noimagesmall
Audio
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 18 februari, 09:30

Ds. M. Kraak

Welkom en mededelingen
( Bij de afkondigingen wordt dhr. Martinus Jouke Gielink herdacht en zingen we psalm 23b , 1 en 5 )
Aanvangslied psalm 65, 1 en 2
Bemoediging en groet
We zingen psalm 65,3
Gebed van verootmoediging
Wij zingen gezang 528 1 en 3
Leefregel Efeze 4, 25-32
Wij zingen gezang 528 4 en 5
Gebed van de zondag
Aandacht voor de kinderen, project knd.
Bij het weggaan van de kinderen zingen we Kijk eens om je heen, zie bijlage.
Eerste lezing Genesis 9, 8-17
Wij zingen gezang 538, 1
Tweede lezing 1 Petrus 3, 18-22
wij zingen gezang 538, 2
Evangelielezing Marcus 1, 12-15
Overdenking
Wij zingen gezang 538, 3 en 4
Inzameling van de gaven
Gebeden
Slotlied gezang 536
Zegen
Amen, amen, amen.

Lengte 1 uur 8 min 46 sec
=>Download (11,81 MB)

 1. Opnames (66)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 afscheid en bevestiging Ambtsdragers Ds. M. Kraak 17 jun 09:30

 3. 2 Ds. Chris Kors   10 jun 09:30

 4. 3 Doopdienst Luca Rustenburg Ds. M. Kraak 03 jun 09:30

 5. 4 Ds. J. Stein. ambtsjubileum 27 mei 09:30

 6. 5 Ds. J. Zondag   13 mei 09:30

 7. 6 Hemelvaartsdag Ds. M. Kraak 10 mei 09:30

 8. 7 Ds. H. Smit   29 apr 09:30

 9. 8 dhr. Van Hilten   22 apr 09:30

 10. 9 3e zondag van Pasen Ds. M. Kraak 15 apr 09:30

 11. 10 ds. H. Borst   08 apr 09:30