Geef feedback op de website

Zondagmorgendienst

Noimagesmall
Audio
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 18 februari, 10:00

Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk)

Dienst van Schrift en Gebed
op de eerste zondag van de veertigdagentijd
18 februari 2018 – 10.00 uur

De voorbereiding
Woord van welkom en mededelingen
Orgelspel en aansteken van de tafelkaarsen
Bemoediging en drempelgebed
De introïtus: Liedboek 535b + 91: 1, 2
Kyrie en Lofzang: Liedboek 301f +160b
Groet en Gebed van de zondag

De Schriften
Lezing uit het Oude Testament: Genesis 9,8-17
Antwoordpsalm: Liedboek 25c
Epistellezing: 1 Petrus 3,18-22
Schriftlied: Liedboek 351
Evangelielezing: Marcus 1,9-15
Acclamatie: Liedboek 339f
Preek
Schriftlied: Liedboek 858

De gebeden en de gaven
Gebeden:
- Voorbede met Liedboek 367d
- Gebedsstilte
- Slotgebed
- Onze Vader
Inzameling van de gaven
Gebed over de gaven
Slotlied: Liedboek 538
Zending en zegen
Orgelspel

Lengte 1 uur 6 min 29 sec
=>Download (60,87 MB)

 1. Opnames (85)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 24 jun 10:00

 3. 2 Zondagmorgendienst Ds W. Broekema - Nijverdal (gastpredikant) 17 jun 10:00

 4. 3 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 10 jun 10:00

 5. 4 Zondagmorgendienst Mw ds M. Benard-Boertjes - Lemelerveld (gastpredikante) 03 jun 10:00

 6. 5 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 27 mei 10:00

 7. 6 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 20 mei 10:00

 8. 7 Zondagmorgendienst Ds E. van Houwelingen - Hengelo (gastpredikant) 13 mei 10:00

 9. 8 Hemelvaartsdag - morgengebed Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 10 mei 09:00

 10. 9 Zondagmorgendienst Ds J. Mol - Gaanderen (em. gastpredikant) 06 mei 10:00

 11. 10 'Requiem van Fauré' - projectkoor Toonkunstkoor Almelo   04 mei 21:00