Geef feedback op de website

Ds. A. Mak, opname voor Radio Bloemendaal

Noimagesmall
Audio
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 25 februari, 09:30

Deze dienst wordt opgenomen voor Radio Bloemendaal en uitgezonden op
Zondag 4 maart a.s. om 19.00 uur via 1116AM en via www.radiobloemendaal.nl

Orde van dienst:

DIENST VAN VOORBEREIDING
o Orgelspel, de Paaskaars brandt
o Binnenkomst van de kerkenraad en de voorganger
o Welkom en afkondigingen door een ouderling
o Intochtslied (de gemeente gaat staan): psalm 89: 1 en 7
o Stil gebed
o Bemoediging en groet (de gemeente gaat zitten)
o Kyriegebed
o Zingen: Ik ging verdwaald Lied 908: 4 en 5

DIENST VAN HET WOORD
o Korte inleiding op deze zondag en wat we gaan lezen
o Gebed bij de opening van de Schriften
o Kinderen: verhaal en gesprek, dan nemen zij lantaarntjes mee naar hun eigen ruimte.
Het wegzendlied is ‘Kijk eens om je heen’.
o Eerste Schriftlezing door lector: 1 Koningen 19: 9-15

o Lied: In de veelheid van geluiden Lied 283

o Tweede Schriftlezing door de voorganger: Markus 9: 2-10

o Preek: Het doen met wat is…
o Lied: Wij geloven één voor één Lied 344

DIENST VAN HET ANTWOORD
o Inzameling van de gaven (twee collecten)
o Tijdens de inzameling komen de kinderen terug van de kindernevendienst
o Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader
o Slotzang staande (de kinderen van de oppasdienst komen terug): Ga met God Lied 416
o Zegen
o Amen (gezongen Amen)

Lengte 1 uur 5 min 24 sec
=>Download (11,23 MB)

 1. Opnames (66)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 afscheid en bevestiging Ambtsdragers Ds. M. Kraak 17 jun 09:30

 3. 2 Ds. Chris Kors   10 jun 09:30

 4. 3 Doopdienst Luca Rustenburg Ds. M. Kraak 03 jun 09:30

 5. 4 Ds. J. Stein. ambtsjubileum 27 mei 09:30

 6. 5 Ds. J. Zondag   13 mei 09:30

 7. 6 Hemelvaartsdag Ds. M. Kraak 10 mei 09:30

 8. 7 Ds. H. Smit   29 apr 09:30

 9. 8 dhr. Van Hilten   22 apr 09:30

 10. 9 3e zondag van Pasen Ds. M. Kraak 15 apr 09:30

 11. 10 ds. H. Borst   08 apr 09:30