Geef feedback op de website

Zondagmorgendienst

Noimagesmall
Audio
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 25 februari, 10:00

Mw ds I. Pijpers-Hoogendoorn - Zutphen (gastpredikante)

Orde van dienst voor zondag 25 februari, zondag Reminiscere, de 2e zondag in de Veertigdagentijd in de Grote Kerk te Almelo

DE INTREDE

Woord van welkom en mededelingen

Orgelspel en aansteken van de tafelkaarsen
allen gaan daarna staan
Bemoediging en drempelgebed:
v: Onze hulp is in de naam van de Heer,
a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
v: God van ons hart,
in Jezus uw dienaar
is ons het grote geheim te verstaan gegeven:
de eerste zijn is de minste worden.
Wij bidden:
a: LEER ONS UIT DAT GEHEIM TE LEVEN
MET HART EN HOOFD EN HANDEN,
DAT ZO DE GEZINDHEID BIJ ONS IS
DIE OOK IN JEZUS WAS;
DAN DRAGEN WIJ UW BEELD NIET TEVERGEEFS.
AMEN.

De introïtus: (zie liederenbord)
cantorij/allen: antifoon (Liedboek 535c)
allen: psalm 25: 1, 2, 3
allen: antifoon
allen gaan zitten

Het Kyrie en de Lofzang naar Filippenzen 2:
v: …,
Laten wij de Heer om ontferming aanroepen:
Liedboek 301f + Liedboek 160b; t.: Sytze de Vries; m.: Willem Vogel

v: Laat onder u de gezindheid zijn van Jezus Messias, beeld van God,
die niet greep naar het zijn-als-God,
maar het naakte bestaan verkozen
en de rol van slaaf aanvaard heeft,

v: Die gelijk aan wat mensen zijn
in hun donkere diepte deelde
en gehoorzaam was tot de dood.
a: Heer is Hij…
v: Om dit alles heeft God Hem verhoogd
en bekleed met de Naam der namen,
in zijn Naam zal eens alles zich buigen.
a: Heer is Hij…

Groet en Gebed van de zondag:
v: De Heer is met u allen!
a: ZIJN VREDE IS MET U!
v: …,
in deze veertig dagen en heel ons leven,
a: DOOR ONZE HEER JEZUS CHRISTUS, UW ZOON.
AMEN.

Voor kleine en grote oren
Daarna gaan de kinderen met het licht van de paaskaars naar de kinderkerk.

DE SCHRIFTEN
Lezing uit het Oude Testament:
l: 1 Kon 19: 9-1
Woord van de Eeuwige!
a: WIJ DANKEN GOD!

De antwoordpsalm (zie liederenbord) :16a

Lezing uit de brieven:
l: 2 Petrus 1: 16-21
Woord van de Eeuwige!
a: WIJ DANKEN GOD!

Schriftlied (zie liederenbord): 544 – wisselzang met cantorij
allen gaan daarna staan
Lezing van het evangelie

Acclamatie: Liedboek 339f

a:

allen gaan zitten
Preek

Schriftlied (zie liederenbord) 545 – wisselzang met cantorij
DE GEBEDEN EN DE GAVEN
Gebeden:
Voorbede:
l: …, zo bidden wij samen: Liedboek 367d

a:

Gebedsstilte
[v: Slotgebed]
a: ONZE VADER…

Inzameling van onze gaven voor de diaconie – Orgelspel

Gebed over de gaven
allen gaan staan
Slotlied (zie liederenbord) 543

Wegzending en zegen:
v: …,
a:

Orgelspel
Bij de uitgang is er een collecte voor het thuiskerkenwerk.

Lengte 59 min 17 sec
=>Download (54,29 MB)

 1. Opnames (85)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 24 jun 10:00

 3. 2 Zondagmorgendienst Ds W. Broekema - Nijverdal (gastpredikant) 17 jun 10:00

 4. 3 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 10 jun 10:00

 5. 4 Zondagmorgendienst Mw ds M. Benard-Boertjes - Lemelerveld (gastpredikante) 03 jun 10:00

 6. 5 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 27 mei 10:00

 7. 6 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 20 mei 10:00

 8. 7 Zondagmorgendienst Ds E. van Houwelingen - Hengelo (gastpredikant) 13 mei 10:00

 9. 8 Hemelvaartsdag - morgengebed Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 10 mei 09:00

 10. 9 Zondagmorgendienst Ds J. Mol - Gaanderen (em. gastpredikant) 06 mei 10:00

 11. 10 'Requiem van Fauré' - projectkoor Toonkunstkoor Almelo   04 mei 21:00