Geef feedback op de website

4e zondag 40 dagentijd

Noimagesmall
Audio
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 11 maart, 09:30

Ds. M. Wattel

Liturgie zondag 11 maart 2018, ds. Wattel uit Hoofddorp

4e zondag van de Veertigdagentijd

Thema: ‘Ruimte voor nieuwe groei’

DIENST VAN VOORBEREIDING
o Orgelspel, de Paaskaars brandt
o Binnenkomst van de kerkenraad en de voorganger
o Welkom en afkondigingen door een ouderling
o Handdruk ouderling van dienst aan voorganger
o Intochtslied, de gemeente gaat staan: lied 283, In de veelheid van geluiden
o Stil gebed
o Bemoediging en groet, de gemeente gaat zitten
o Kyriegebed
o lied voor de 40 dagen: 536, Alles wat over ons geschreven is, vers 1,3,4

DIENST VAN HET WOORD
o Gebed bij de opening van de Schriften
o De kinderen gaan naar de kindernevendienst, zij nemen lantaarntjes mee naar hun eigen ruimte.
Het wegzendlied is “Kijk eens om je heen” (ivm het 40 dagenproject)
o Eerste Schriftlezing door lector: Exodus 13 vers 17 – 22
o lied 542, God roept de mens op weg te gaan
o Tweede Schriftlezing door de voorganger: Marcus 1, 39 – 45
o lied 321, Niet als een storm…
o Woordverkondiging
o Lied: 816, Dat wij onszelf gewonnen geven…

DIENST VAN HET ANTWOORD
o Inzameling van de gaven (twee collecten)
o Tijdens de inzameling komen de kinderen terug van de kindernevendienst
o Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader
o Slotzang staande (de kinderen van de oppasdienst komen terug): lied 657, Zolang wij ademhalen
o Zegen
o Amen (gezongen Amen)

Lengte 1 uur 17 min 49 sec
=>Download (13,36 MB)

 1. Opnames (66)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 dienst Ds. J. Meinders 24 jun 09:30

 3. 2 afscheid en bevestiging Ambtsdragers Ds. M. Kraak 17 jun 09:30

 4. 3 Ds. Chris Kors   10 jun 09:30

 5. 4 Doopdienst Luca Rustenburg Ds. M. Kraak 03 jun 09:30

 6. 5 Ds. J. Stein. ambtsjubileum 27 mei 09:30

 7. 6 Ds. J. Zondag   13 mei 09:30

 8. 7 Hemelvaartsdag Ds. M. Kraak 10 mei 09:30

 9. 8 Ds. H. Smit   29 apr 09:30

 10. 9 dhr. Van Hilten   22 apr 09:30

 11. 10 3e zondag van Pasen Ds. M. Kraak 15 apr 09:30