Geef feedback op de website

Goede Vrijdag: viering Heilig Avondmaal

Noimagesmall
Audio
 • I: Over de kerk
 • I: vrijdag 30 maart, 19:30

ds. R. Vrijhof

Liturgie

Mededelingen van de kerkenraad
Gedicht
Zingen: NLB 587:6,7
Toewijzing, gezongen votum, groet
Zingen: GK Ps 23:2,3
Gebed
Bijbellezingen: Joh. 18: – 19:30 NBV
Zingen: LB Gez. 195:1 (Nu valt de nacht)
Bijbellezing: Joh. 19:31-37 NBV
Zingen: Ev. Liedbundel 114:1,3,7,8 (Als ik in gedachten sta)
Verkondiging
Zingen: LB Gez. 192:1,5,6 (O kostbaar kruis)
Gebeden
Woorden over het Heilig Avondmaal
Zingen: Ps 22:11 (NB)
Viering Avondmaal:
1e tafel: 1 Joh. 2:1-6, zingen: LB Gez. 358:1,2 (genadig Heer die al mijn zwakheid weet)
2e tafel: 1 Joh. 4:7-10, zingen: LB Gez. 358:3,4
(eventueel 3e tafel: 1 Joh. 4:11-16, zingen: LB Gez. 358:5,6)
Collecte
Zingen: Ps 118:5,8 (NB)
Zegen

Lengte 1 uur 37 min 55 sec
=>Download (67,24 MB)

 1. Opnames (100)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Psalm 16: 9 ds. T. Postuma 15 jul 16:30

 3. 2 Matteüs 6: 5-15 ds. R. Vrijhof 15 jul 09:30

 4. 3 2 Petrus 1: 1-15 ds. J.A. Boersema 08 jul 16:30

 5. 4 Haggai 1: 2, 3 en 13 br. J.M.A. van der Eerden 08 jul 09:30

 6. 5 Zondag 16 Heidelbergse Catechismus ds. C. de Jong 01 jul 16:00

 7. 6 2 Tim.4: 4 ds. J.A. Boersema 01 jul 09:30

 8. 7 Zondag 15 Heidelbergse Catechismus ds. C. de Jong 24 jun 16:00

 9. 8 Zondag 42 Heidelbergse Catechismus ds. W. de Bruin 24 jun 09:30

 10. 9 Zondag 14 Heidelbergse Catechismus ds. C. de Jong 17 jun 16:30

 11. 10 Lukas 19 : 1 - 10 br. G.J. Bouwhuis 17 jun 09:30