Geef feedback op de website

 • I: Over de kerk
 • I: zaterdag 31 maart, 21:00

Ds. M. Kraak - Verdonk

Stille zaterdag 31 maart 2018 Stilte…. gedimd licht

De zanggroep zingt: Bless the Lord psalm 31, 15-17

Gebed
Wij zingen De dag raakt in de nacht vergeten ( mel.gezang 248) 1 en 3
Binnenbrengen van de paaskaars

Diaken: Het Licht van Christus
Allen: Wij danken God
De zanggroep zingt: Licht dat terugkomt
Lezing Genesis 1, 1 en 2 en Genesis 2, 4b – 7
De zanggroep zingt gezang 602 Met niets van niets
We lezen Exodus 3, 1-15
We zingen gezang 286
We lezen psalm 27
De zanggroep zingt:
Lezing Jesaja 35
We zingen gezang 608 De Steppe zal bloeien
We lezen Marcus 1, 9-11
We zingen gezang 351, 1 en 3 ( op de melodie van gezang 439)
We gedenken onze doop
Lezing Romeinen 6, 3- 5
Gebed bij het water
Geloofsbelijdenis ( we gaan staan)
Iedereen mag naar voren komen om de eigen doop te gedenken en in het kruis een witte bloem te steken
Steek daarna als teken van het licht van Christus een kaars aan,
aan de nieuwe Paaskaars.
Tijdens de doopgedachtenis zingt de zanggroep :
Overgang naar de Paasmorgen:
het witte antependium wordt opgehangen
We gaan staan
Lezing van het Paasevangelie Matteüs 28, 1-7

We zingen gezang 634 U zij de glorie

Zegen
Amen, amen, amen.

Lengte 54 min 35 sec
=>Download (9,37 MB)

 1. Opnames (65)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 ds. M. Kraak   15 jul 09:30

 3. 2 dienst Ds. G. Bijl 08 jul 09:30

 4. 3 Maaltijd van de Heer Ds. Marijke Kraak 01 jul 09:30

 5. 4 zomerzangdienst m.m.v. koor o.l.v. Wil Luiken 27 jun 20:00

 6. 5 dienst Ds. J. Meinders 24 jun 09:30

 7. 6 afscheid en bevestiging Ambtsdragers Ds. M. Kraak 17 jun 09:30

 8. 7 Ds. Chris Kors   10 jun 09:30

 9. 8 Doopdienst Luca Rustenburg Ds. M. Kraak 03 jun 09:30

 10. 9 Ds. J. Stein. ambtsjubileum 27 mei 09:30

 11. 10 Ds. J. Zondag   13 mei 09:30