Geef feedback op de website

 • I: Over de kerk
 • I: zondag 08 april, 09:30

Dienst zondag 8 april. Voorganger Ds. Mevr. H. Borst
o Welkom en afkondigingen door een ouderling
o Intochtslied, psalm 81: 1 en 4
o Stil gebed
o Bemoediging en groet,
o Kyriegebed
o Gloria lied: lied 619: 1, 5 en 6

DIENST VAN HET WOORD
o Gebed bij de opening van de Schriften
o De kinderen gaan naar de kindernevendienst, Het wegzendlied is lied 832: “Geroepen om op weg te gaan.”
o Eerste Schriftlezing Genesis 3: 1-14
o Lied: lied 944: 1, 2 en 4
o Tweede Schriftlezing Johannes 20: 24-31
o Woordverkondiging
o Lied : lied 828 (onbekend lied, graag voorspelen door organist)

DIENST VAN HET ANTWOORD
Bij wijze van geloofsbelijdenis zingen: lied 344 (Klein Credo)
o Inzameling van de gaven (twee collecten)
o Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader
o Slotzang lied 632
o Zegen
o Amen (gezongen Amen)

Lengte 57 min 51 sec
=>Download (26,48 MB)

 1. Opnames (66)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Ds. Wielsma   22 jul 09:30

 3. 2 ds. M. Kraak   15 jul 09:30

 4. 3 dienst Ds. G. Bijl 08 jul 09:30

 5. 4 Maaltijd van de Heer Ds. Marijke Kraak 01 jul 09:30

 6. 5 zomerzangdienst m.m.v. koor o.l.v. Wil Luiken 27 jun 20:00

 7. 6 dienst Ds. J. Meinders 24 jun 09:30

 8. 7 afscheid en bevestiging Ambtsdragers Ds. M. Kraak 17 jun 09:30

 9. 8 Ds. Chris Kors   10 jun 09:30

 10. 9 Doopdienst Luca Rustenburg Ds. M. Kraak 03 jun 09:30

 11. 10 Ds. J. Stein. ambtsjubileum 27 mei 09:30