Geef feedback op de website

 • I: Over de kerk
 • I: zondag 08 april, 10:00

ds Rob v.d. Plicht

Voorganger : ds Rob v.d. Plicht
Ouderling van dienst Jannie Boevé
Kinderkerk: Alle groepen
Leiding : Jan Willem en Klaas
Lector : Brian Groeneveld
Organist
Koster : Bert van Straten
1e collecte Onderhoud Gebouwen
2e Collecte : KIA 40dagentijd
Deurcollecte : Hospice IJsselthuis

Orde van dienst
Welkom en mededelingen
Orgelspel
*Aanvangslied: Psalm136: 1, 3, 4
Stil gebed
*Zingen (nog staand): Psalm 136: 11, 13
Gebed om ontferming
*Glorialied: Lied 645: 1, 2, 6
Gebed om de Heilige Geest
*Kinderkerklied/ Kinderen naar de kinderkerk
1 Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God. Hij is op ons gericht.

2 Wij geven God’s verhalen door. En wie zich openstelt,
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.

3 Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal

Schriftlezing Genesis 1: 1-13
1 In het begin schiep God de hemel en de aarde.
2 De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water.
3 God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht. 4 God zag dat het licht goed was, en hij scheidde het licht van de duisternis; 5 het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en het werd morgen. De eerste dag.
6 God zei: ‘Er moet midden in het water een gewelf komen dat de watermassa’s van elkaar scheidt.’ 7 En zo gebeurde het. God maakte het gewelf en scheidde het water onder het gewelf van het water erboven. 8 Hij noemde het gewelf hemel. Het werd avond en het werd morgen. De tweede dag.
9 God zei: ‘Het water onder de hemel moet naar één plaats stromen, zodat er droog land verschijnt.’ En zo gebeurde het. 10 Het droge noemde hij aarde, het samengestroomde water noemde hij zee. En God zag dat het goed was.
11 God zei: ‘Overal op aarde moet jong groen ontkiemen: zaadvormende planten en allerlei bomen die vruchten dragen met zaad erin.’ En zo gebeurde het. 12 De aarde bracht jong groen voort: allerlei zaadvormende planten en allerlei bomen die vruchten droegen met zaad erin. En God zag dat het goed was. 13 Het werd avond en het werd morgen. De derde dag.
*Zingen: Lied 162: 1 t/m 3
Schriftlezing Genesis 1: 14 – Genesis 2: 4a
14 God zei: ‘Er moeten lichten aan het hemelgewelf komen om de dag te scheiden van de nacht. Ze moeten de seizoenen aangeven en de dagen en de jaren, 15 en ze moeten dienen als lampen aan het hemelgewelf, om licht te geven op de aarde.’ En zo gebeurde het. 16 God maakte de twee grote lichten, het grootste om over de dag te heersen, het kleinere om over de nacht te heersen, en ook de sterren. 17 Hij plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde, 18 om te heersen over de dag en de nacht en om het licht te scheiden van de duisternis. En God zag dat het goed was. 19 Het werd avond en het werd morgen. De vierde dag.
20 God zei: ‘Het water moet wemelen van levende wezens, en boven de aarde, langs het hemelgewelf, moeten vogels vliegen.’ 21 En hij schiep de grote zeemonsters en alle soorten levende wezens waarvan het water wemelt en krioelt, en ook alles wat vleugels heeft. En God zag dat het goed was. 22 God zegende ze met de woorden: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk en vul het water van de zee. En ook de vogels moeten talrijk worden, overal op aarde.’ 23 Het werd avond en het werd morgen. De vijfde dag.
24 God zei: ‘De aarde moet allerlei levende wezens voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren.’ En zo gebeurde het. 25 God maakte alle soorten in het wild levende dieren, al het vee en alles wat op de aardbodem rondkruipt. En God zag dat het goed was.
26 God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.’ 27 God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. 28 Hij zegende hen en zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.’ 29 Ook zei God: ‘Hierbij geef ik jullie alle zaaddragende planten en alle vruchtbomen op de aarde; dat zal jullie voedsel zijn. 30 Aan de dieren die in het wild leven, aan de vogels van de hemel en aan de levende wezens die op de aarde rondkruipen, geef ik de groene planten tot voedsel.’ En zo gebeurde het. 31 God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was. Het werd avond en het werd morgen. De zesde dag.
2.
1 Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid. 2 Op de zevende dag had God zijn werk voltooid, op die dag rustte hij van het werk dat hij gedaan had. 3 God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk.
4 Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde. Zo ontstonden ze, zo werden ze geschapen.

*Zingen: Lied 162: 4 t/m 6
Preek
Zondag 9 van de Heidelbergse Catechismus:
Vraag: Wat gelooft u als u zegt: ik geloof in God de Vader, de almachtige Schepper van hemel en aarde?
Antwoord: Dat de eeuwige Vader van onze Here Jezus Christus, die hemel en aarde, met al wat erin is, uit niets geschapen heeft en ze ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid nog onderhoudt en regeert, omwille van zijn Zoon Christus mijn God en mijn Vader is.

Meditatief moment (moment van stilte en orgelspel)
*Zingen: Lied 650: 1, 2, 3, 4, 7
Kinderen komen terug en moment met de kinderen
*Kinderlied: Allerleukste liedje (via beamer) https://youtu.be/W4ydGW-YJeA
COUPLET 1:
Ik ken een heel leuk liedje
en het maakt me blij.
Het is vaak op de radio
en het past heel goed bij mij.
Het liedje blijft zo hangen.
‘t Is een leuke melodie,
maar het gaat ook ergens over,
nee, vervelen doet het niet.
Het gaat van: “Oeh, oeh, oeh”

COUPLET 2:
Dit liedje maakt me happy en, echt,
het voelt zo goed.
Het maakt mij altijd vrolijk
en geeft mij weer nieuwe moed.
En zit ik er doorheen,
dan zet ik mijn speakers aan.
Dan luister ik dit liedje
en kan ik er tegenaan.

REFREIN:
Want God zegt over jou over mij,
iets bijzonder en dat maakt mij blij,
Hij zegt:
“Groter dan een berg, zo hoog,
mooier dan de regenboog,
dieper dan de oceaan,
is hoeveel Ik van je hou.
Maak je dus geen zorgen meer.
Elke dag ben Ik er weer.”

COUPLET 3:
Dit allerleukste liedje is er voor iedereen.
Ja, het geldt dus ook voor jou:
‘je bent niet meer alleen’.
Luister naar dit liedje bij alles wat je doet.
Herinner je dan telkens weer:
‘Hij maakt alles goed’.
REFREIN

Gebeden
Inzameling van de gaven
*Slotlied: Lied 659: 1, 4, 6
Zegen

Lengte 1 uur 28 min 52 sec
=>Download (15,26 MB)
Deze opname wordt over 8 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (85)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Kerkdienst ds Rob v.d.Plicht 12 aug 10:00

 3. 2 Kerkdienst ds Rob v.d.Plicht 05 aug 10:00

 4. 3 Rouwdienst van Mevr. van Dam van Noort ds Rob v.d.Plicht 04 aug 10:30

 5. 4 Dankdienst van Mevr. Hol - Vrieling ds Rob v.d.Plicht 03 aug 13:00

 6. 5 Kerkdienst ds Rob v.d.Plicht 29 jul 10:00

 7. 6 Kerkdienst ds. J. v.d. Meent uit Utrecht 22 jul 10:00

 8. 7 Kerkdienst Bloemenzondag ds Jan-Willem Leurgans 15 jul 10:00

 9. 8 Kerkdienst uitzwaaidienst ds Rob v.d.Plicht 08 jul 10:00

 10. 9 Kerkdienst Viering Heilig Avondmaal ds Rob v.d. Plicht 01 jul 10:00

 11. 10 Kerkdienst ds Rob v.d. Plicht 24 jun 10:00