Geef feedback op de website

 • I: Over de kerk
 • I: zondag 15 april, 09:30

ds. M.H.T. Biewenga

Welkom en mededelingen
Votum
Groet
Zingen: Opwekking 281
Leefregel: Matteüs 6: 25-34
Zingen: Psalm 103: 5, 9
Bediening Heilige Doop
Lezen formulier 2
Zingen: In het water van de Doop (Sela)
Doop
Zingen: Opwekking 518
Overhandiging Doopkaart
Gebed
Schriftlezing: Matteüs 18: 1-5
Zingen: Evangelische Liedbundel 278
Kinderen naar de KIKK
Tekst: Marcus 10: 13-16
Preek
Zingen: Opwekking 488
Gebed
Collecte: Diaconie
Zingen: Psalm 150
Zegen (met gezongen Amen)

Lengte 1 uur 40 min 30 sec
=>Download (92,02 MB)

 1. Opnames (121)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Galaten 5: 13-26 en H. Cath. zondag 40 br. Bert Hammink 15 jul 16:30

 3. 2 Marcus 9:23 ds. Luc Compagnie 15 jul 09:30

 4. 3 H. Cat. Zondag 18 Vraag 46, 47, 48 en 49 Ds. D. Dunsbergen – Enschede-Oost 08 jul 16:30

 5. 4 Mattheüs 17: 1-13 Kandidaat J. Hooiveld 08 jul 09:30

 6. 5 "Vergeving - Gods medicijn tegen bitterheid" broeder Wim Vermeulen 01 jul 16:30

 7. 6 Psalm 88 ds. Luc Compagnie 01 jul 09:30

 8. 7 Genesis 11: 2-5 ds. F.G. Aan het Rot – Enschede-Oost 24 jun 16:30

 9. 8 Openbaring 2: 18-29 ds. A. de Groot – Enschede-Zuid 24 jun 09:30

 10. 9 Jakobus 1: 16-18 kand Dirk Groeneveld - IJsselmuiden 17 jun 16:30

 11. 10 Hebreeën 4: 14-16 br. Harmen van den Berg 17 jun 09:30