Geef feedback op de website

 • I: Over de kerk
 • I: zondag 15 april, 10:00

ds Jan-Willem Leurgans

Voorganger : ds Jan-Willem Leurgans
Ouderling van dienst Rita Oudijk
Lector : Klaas Kool
Organist Arie Nobel
Koster : Joop Bos
Kinderkerk alle groepen
Leiding : Simone en Marianne
1e collecte :Eredienst
2e Collecte :Onderhoud Gebouwen
Deurcollecte :St.Inloophuis Domino Gouda

Orde van dienst

Welkom en mededelingen
*Zingen: Psalm 98: 1,2

Votum en groet

*Zingen: Psalm 98: 3

Gebed om ontferming

*Zingen: lied 624: 1

Gebed om de opening van het Woord

*Kinderkerklied
1 Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God. Hij is op ons gericht.

2 Wij geven God’s verhalen door. En wie zich openstelt,
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.

3 Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal

Schriftlezing: Genesis 2: 4b-25
In de tijd dat God, de HEER, aarde en hemel maakte, 5 groeide er op de aarde nog geen enkele struik en was er geen enkele plant opgeschoten, want God, de HEER, had het nog niet laten regenen op de aarde, en er waren geen mensen om het land te bewerken;
6 wel was er water dat uit de aarde opwelde en de aardbodem overal bevloeide. 7 Toen maakte God, de HEER, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen.
8 God, de HEER, legde in het oosten, in Eden, een tuin aan en daarin plaatste hij de mens die hij had gemaakt. 9 Hij liet uit de aarde allerlei bomen opschieten die er aanlokkelijk uitzagen, met heerlijke vruchten. In het midden van de tuin stonden de levensboom en de boom van de kennis van goed en kwaad.
10 Er ontspringt in Eden een rivier die de tuin bevloeit. Verderop vertakt ze zich in vier grote stromen. 11 Een daarvan is de Pison; die stroomt om heel Chawila heen, het land waar goud gevonden wordt. 12 (Het goud van dat land is uitstekend, en er is daar ook balsemhars en onyx.) 13 De tweede rivier heet Gichon; die stroomt om heel Nubië heen. 14 De derde rivier heet Tigris; die loopt ten oosten van Assyrië. De vierde ten slotte is de Eufraat.
15 God, de HEER, bracht de mens dus in de tuin van Eden, om die te bewerken en erover te waken. 16 Hij hield hem het volgende voor: ‘Van alle bomen in de tuin mag je eten, 17 maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad; wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven.’
18 God, de HEER, dacht: Het is niet goed dat de mens alleen is, ik zal een helper voor hem maken die bij hem past. 19 Toen vormde hij uit aarde alle in het wild levende dieren en alle vogels, en hij bracht die bij de mens om te zien welke namen de mens ze zou geven: zoals hij elk levend wezen zou noemen, zo zou het heten. 20 De mens gaf namen aan al het vee, aan alle vogels en alle wilde dieren, maar hij vond geen helper die bij hem paste. 21 Toen liet God, de HEER, de mens in een diepe slaap vallen, en terwijl de mens sliep nam hij een van zijn ribben weg; hij vulde die plaats weer met vlees. 22 Uit de rib die hij bij de mens had weggenomen, bouwde God, de HEER, een vrouw en hij bracht haar bij de mens. 23 Toen riep de mens uit:
‘Eindelijk een gelijk aan mij,
mijn eigen gebeente,
mijn eigen vlees,
een die zal heten: vrouw,
een uit een man gebouwd.’
24 Zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader en moeder en zich hecht aan zijn vrouw, met wie hij één van lichaam wordt.
25 Beiden waren ze naakt, de mens en zijn vrouw, maar ze schaamden zich niet voor elkaar.

*Zingen: lied 823: 1,2,4

Verkondiging

Orgelspel
*Zingen: lied 920

Kinderen komen terug
Gesprek met de kinderen

*Kinderlied: Allerleukste liedje (via beamer)
https://youtu.be/W4ydGW-YJeA

COUPLET 1:
Ik ken een heel leuk liedje
en het maakt me blij.
Het is vaak op de radio
en het past heel goed bij mij.
Het liedje blijft zo hangen.
‘t Is een leuke melodie,
maar het gaat ook ergens over,
nee, vervelen doet het niet.
Het gaat van: “Oeh, oeh, oeh”

COUPLET 2:
Dit liedje maakt me happy en, echt,
het voelt zo goed.
Het maakt mij altijd vrolijk
en geeft mij weer nieuwe moed.
En zit ik er doorheen,
dan zet ik mijn speakers aan.
Dan luister ik dit liedje
en kan ik er tegenaan.
REFREIN:
Want God zegt over jou over mij,
iets bijzonder en dat maakt mij blij,
Hij zegt:
“Groter dan een berg, zo hoog,
mooier dan de regenboog,
dieper dan de oceaan,
is hoeveel Ik van je hou.
Maak je dus geen zorgen meer.
Elke dag ben Ik er weer.”

COUPLET 3:
Dit allerleukste liedje is er voor iedereen.
Ja, het geldt dus ook voor jou:
‘je bent niet meer alleen’.
Luister naar dit liedje bij alles wat je doet.
Herinner je dan telkens weer:
‘Hij maakt alles goed’.
REFREIN

Geloofsbelijdenis

*Zingen: lied 823: 5

Gebeden

Inzameling van gaven

*Zingen: Lied 978: 1,2,4

Zegen

Lengte 1 uur 23 min 2 sec
=>Download (14,26 MB)
Deze opname wordt over 8 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (85)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Kerkdienst ds Rob v.d.Plicht 12 aug 10:00

 3. 2 Kerkdienst ds Rob v.d.Plicht 05 aug 10:00

 4. 3 Rouwdienst van Mevr. van Dam van Noort ds Rob v.d.Plicht 04 aug 10:30

 5. 4 Dankdienst van Mevr. Hol - Vrieling ds Rob v.d.Plicht 03 aug 13:00

 6. 5 Kerkdienst ds Rob v.d.Plicht 29 jul 10:00

 7. 6 Kerkdienst ds. J. v.d. Meent uit Utrecht 22 jul 10:00

 8. 7 Kerkdienst Bloemenzondag ds Jan-Willem Leurgans 15 jul 10:00

 9. 8 Kerkdienst uitzwaaidienst ds Rob v.d.Plicht 08 jul 10:00

 10. 9 Kerkdienst Viering Heilig Avondmaal ds Rob v.d. Plicht 01 jul 10:00

 11. 10 Kerkdienst ds Rob v.d. Plicht 24 jun 10:00