Geef feedback op de website

Maatwerkdienst "Nieuw Leven"

Noimagesmall
Audio
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 15 april, 15:00

ds. Luc Compagnie

Welkom en mededelingen kerkenraden
Votum en groet
Welkom
votum en groet
Zingen: Evangelische liedbundel 448
Bidden
Zingen: Gezang 146: 1, 3
Bijbellezing (BGT) Matteüs 27: 57-66
Preek over “Nieuw leven”
Zingen Gezang 44
Gebed
Collecte: Plaatselijke evangelisatie
Zingen: Gezang 111
Geloofsbelijdenis
Zingen: “ik geloof”
Zegen
Zingen: Amen’lied"

Lengte 46 min 10 sec
=>Download (42,28 MB)

 1. Opnames (121)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Ezechiël 36: 32 ds. R.P.Hey uit Heemse 22 jul 09:30

 3. 2 Galaten 5: 13-26 en H. Cath. zondag 40 br. Bert Hammink 15 jul 16:30

 4. 3 Marcus 9:23 ds. Luc Compagnie 15 jul 09:30

 5. 4 H. Cat. Zondag 18 Vraag 46, 47, 48 en 49 Ds. D. Dunsbergen – Enschede-Oost 08 jul 16:30

 6. 5 Mattheüs 17: 1-13 Kandidaat J. Hooiveld 08 jul 09:30

 7. 6 "Vergeving - Gods medicijn tegen bitterheid" broeder Wim Vermeulen 01 jul 16:30

 8. 7 Psalm 88 ds. Luc Compagnie 01 jul 09:30

 9. 8 Genesis 11: 2-5 ds. F.G. Aan het Rot – Enschede-Oost 24 jun 16:30

 10. 9 Openbaring 2: 18-29 ds. A. de Groot – Enschede-Zuid 24 jun 09:30

 11. 10 Jakobus 1: 16-18 kand Dirk Groeneveld - IJsselmuiden 17 jun 16:30