Geef feedback op de website

 • I: Over de kerk
 • I: zondag 22 april, 10:00

ds Jan-Willem Leurgans

Voorganger : ds Jan-Willem Leurgans
Ouderling van dienst : Aja Terlouw
Lector : Wilmy Alderliesten
Muz.medewerking Tenjuly o.l.v. Trudi Bos
Organist Pim Vink
Kinderkerk alle groepen
Leiding : Carola en Joyce
Koster : Jaap Broer
1e collecte :Eredienst
2e Collecte :Onderhoud Gebouwen
Deurcollecte :PKN Eredienst & Kerkmuziek

Orde van dienst

Welkom en mededelingen
*Zingen: Lied 216: 1,2
Votum en groet
*Zingen: Lied 216: 3
Gebed om ontferming
*Glorialied: Tenjuly: Sing, holy
Leefregel
*Zingen: Psalm 119: 1,2
Gebed om de opening van het Woord
*Kinderkerklied bij het 3e couplet gaan de kinderen naar hun dienst
1 Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God. Hij is op ons gericht.
2 Wij geven God’s verhalen door. En wie zich openstelt,
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.
3 Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal

Schriftlezing: Genesis 3: 1-14
1 Van alle in het wild levende dieren die God, de HEER, gemaakt had, was de slang het sluwst. Dit dier vroeg aan de vrouw: ‘Is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten?’ 2 ‘We mogen de vruchten van alle bomen eten,’ antwoordde de vrouw, 3 ‘behalve die van de boom in het midden van de tuin. God heeft ons verboden van de vruchten van die boom te eten of ze zelfs maar aan te raken; doen we dat toch, dan zullen we sterven.’ 4 ‘Jullie zullen helemaal niet sterven,’ zei de slang. 5 ‘Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet, dat jullie dan als goden zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad.’
6 De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit, ze waren een lust voor het oog, en ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en ook hij at ervan. 7 Toen gingen hun beiden de ogen open en merkten ze dat ze naakt waren. Daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten er lendenschorten van.
8 Toen de mens en zijn vrouw God, de HEER, in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. 9 Maar God, de HEER, riep de mens: ‘Waar ben je?’ 10 Hij antwoordde: ‘Ik hoorde u in de tuin en werd bang omdat ik naakt ben; daarom verborg ik me.’ 11 ‘Wie heeft je verteld dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom waarvan ik je verboden had te eten?’ 12 De mens antwoordde: ‘De vrouw die u hebt gemaakt om mij ter zijde te staan, heeft mij vruchten van de boom gegeven en toen heb ik ervan gegeten.’ 13 ‘Waarom heb je dat gedaan?’ vroeg God, de HEER, aan de vrouw. En zij antwoordde: ‘De slang heeft me misleid en toen heb ik ervan gegeten.’
14 God, de HEER, zei tegen de slang:
‘Vervloekt ben jij dat je dit hebt gedaan,het vee zal je voortaan mijden, wilde dieren wenden zich af; op je buik zul je kruipen en stof zul je eten, je hele leven lang.

*Zingen: lied 944: 1,3

Schriflezing 2: Handelingen 5: 1-11
1 Een zekere Ananias verkocht samen met zijn vrouw Saffira eveneens een stuk grond, 2 maar hield een deel van de opbrengst achter – ook zijn vrouw wist daarvan – en bracht de rest van het geld naar de apostelen. 3 Maar Petrus zei: ‘Ananias, waarom heb je je door Satan laten misleiden en heb je de heilige Geest bedrogen door een deel van de opbrengst van het stuk grond achter te houden? 4 Je had het immers niet hoeven te verkopen, en nu je het wel verkocht hebt, had je met de opbrengst toch kunnen doen wat je wilde? Wat heeft je bezield om je zo te gedragen? Niet de mensen heb je bedrogen, maar God zelf.’ 5 Bij het horen van deze woorden viel Ananias neer en stierf, en iedereen wie dit ter ore kwam schrok hevig. 6 Enkele jongemannen wikkelden hem in een lijkwade, droegen hem naar buiten en begroeven hem.
7 Ongeveer drie uur later kwam zijn vrouw binnen, die niet wist wat er gebeurd was. 8 Petrus vroeg haar: ‘Zeg me, heb je het stuk grond voor dit bedrag verkocht?’ Ze antwoordde: ‘Ja, voor dit bedrag.’ 9 Daarop zei Petrus: ‘Hoe heb je durven besluiten om de Geest van de Heer te trotseren? Kijk, degenen die je man begraven hebben staan voor de deur, en ze zullen ook jou naar je graf dragen.’ 10 Onmiddellijk viel ze voor zijn voeten neer en stierf. Toen de jongemannen binnenkwamen, troffen ze haar dood aan. Ze droegen haar naar buiten en begroeven haar bij haar man. 11 De hele gemeente en allen die hiervan hoorden, werden door grote schrik bevangen.

*Zingen: lied 843
1: Tenjuly
2: allen
3: Tenjuly
4: allen

Verkondiging

Orgelspel
*Zingen: Tenjuly en gemeente: Mijn vrede laat ik u

Mijn vrede laat ik u.
Mijn vrede geef ik u.
Weest dan niet bezorgd.

Mijn vrede laat ik u.
Mijn vrede geef ik u.
Weest niet bevreesd.

My peace I leave you.
My peace I give you.
Trouble not your hearts.
My peace I leave you.
My peace I give you.
Be not afraid.

(Instrumentaal)

Mijn vrede laat ik u.
Mijn vrede geef ik u.
Weest dan niet bezorgd.

Mijn vrede laat ik u.
Mijn vrede geef ik u.
Weest niet bevreesd.

Kinderen komen terug
Gesprek met de kinderen

*Kinderlied: Allerleukste liedje (via beamer)
https://youtu.be/W4ydGW-YJeA
COUPLET 1:
Ik ken een heel leuk liedje
en het maakt me blij.
Het is vaak op de radio
en het past heel goed bij mij.
Het liedje blijft zo hangen.
‘t Is een leuke melodie,
maar het gaat ook ergens over,
nee, vervelen doet het niet.
Het gaat van: “Oeh, oeh, oeh”
COUPLET 2:
Dit liedje maakt me happy en, echt,
het voelt zo goed.
Het maakt mij altijd vrolijk
en geeft mij weer nieuwe moed.
En zit ik er doorheen,
dan zet ik mijn speakers aan.
Dan luister ik dit liedje
en kan ik er tegenaan.
REFREIN:
Want God zegt over jou over mij,
iets bijzonder en dat maakt mij blij,
Hij zegt:
“Groter dan een berg, zo hoog,
mooier dan de regenboog,
dieper dan de oceaan,
is hoeveel Ik van je hou.
Maak je dus geen zorgen meer.
Elke dag ben Ik er weer.”

COUPLET 3:
Dit allerleukste liedje is er voor iedereen.
Ja, het geldt dus ook voor jou:
‘je bent niet meer alleen’.
Luister naar dit liedje bij alles wat je doet.
Herinner je dan telkens weer:
‘Hij maakt alles goed’.
REFREIN

Gebeden

Inzameling van gaven

*Zingen: Lied 416: 1,3,4
Zegen

Lengte 1 uur 34 min 22 sec
=>Download (16,2 MB)
Deze opname wordt over 8 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (85)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Kerkdienst ds Rob v.d.Plicht 12 aug 10:00

 3. 2 Kerkdienst ds Rob v.d.Plicht 05 aug 10:00

 4. 3 Rouwdienst van Mevr. van Dam van Noort ds Rob v.d.Plicht 04 aug 10:30

 5. 4 Dankdienst van Mevr. Hol - Vrieling ds Rob v.d.Plicht 03 aug 13:00

 6. 5 Kerkdienst ds Rob v.d.Plicht 29 jul 10:00

 7. 6 Kerkdienst ds. J. v.d. Meent uit Utrecht 22 jul 10:00

 8. 7 Kerkdienst Bloemenzondag ds Jan-Willem Leurgans 15 jul 10:00

 9. 8 Kerkdienst uitzwaaidienst ds Rob v.d.Plicht 08 jul 10:00

 10. 9 Kerkdienst Viering Heilig Avondmaal ds Rob v.d. Plicht 01 jul 10:00

 11. 10 Kerkdienst ds Rob v.d. Plicht 24 jun 10:00