Geef feedback op de website

Jeremia 7: 1 - 15 en Lucas 24: 30-32

Noimagesmall
Audio
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 29 april, 09:30

br. J.M.A. van der Eerden

Morgendienst
gelezen preek van drs. H.J. Vazquez

Liturgie

Mededelingen door de kerkenraad
Voorzang: Opwekking 464 ‘Wees stil voor het aangezicht van de Heer’
Stil gebed
Gezongen votum door de gemeente:
Groet.
De gemeente antwoordt met “Amen”
Aanvangslied: LB 444: 1 en 3 ‘Grote God wij loven U, …’
Lector: Voorlezen van de wet Exodus 20 en Mattheus 22: 37-40 NBV
Zingen van een antwoordlied: LB 473: 1, 6 en 10 ‘Neem mijn leven, laat het, Heer
Gebed om de leiding van de Heilige Geest
Lector: Schriftlezing Jeremia 7: 1 – 15 en Lucas 24: 30-32 HSV
Kindermoment
Zingen: PN 40: 3 ‘Het is geen offervuur wat U behaagt
De kinderen gaan naar het Bijbelverhaal
Verkondiging: thema is ‘Religie of Relatie’
Zingen: SB 1: 1 en 2 ’Hoor Israël, de Heere, enig is onze God
Dankgebed
De kinderen komen terug. Uitleg door leiding en zingen kinderlied: “Dank U voor deze nieuwe morgen” vers 1,2,3, en 7
Collecte:
Slotlied: PO 27: 5 en 7 ‘Mijn hart zegt mij, o Heer, van uwentwege…”
Zegen
Zingen we zonder voorspel LB 456: 3 ‘Amen, amen, amen!’

Lengte 1 uur 14 min 38 sec
=>Download (51,25 MB)
Deze opname wordt over 8 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (100)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 2 Kon. 20: 20- 22: 2 ds. C. de Jong 19 aug 16:30

 3. 2 1 Petrus 3: 21 en 2 Petrus 3: 5-7 ds. J.A. Boersema 19 aug 09:30

 4. 3 Zondag 22 Heidelbergse Catechismus ds. J. Poutsma 12 aug 16:30

 5. 4 Psalm 63: 2 "Dorst naar God" ds. J.J. Lof 12 aug 09:30

 6. 5 Hosea 10: 1 - 8 ds. C. de Jong 05 aug 16:30

 7. 6 Joh. 10: 27 - 29 ds. H. de Vries 05 aug 09:30

 8. 7 Mattheüs 4:18-22 br. W. van der Wielen 29 jul 16:30

 9. 8 2 Petrus 2: 9 ds. J.A. Boersema 29 jul 09:30

 10. 9 2 Petrus 1: 19 ds. J.A. Boersema 22 jul 16:30

 11. 10 Johannes 11: 27-29 en 32a ds. J. Poutsma 22 jul 09:30