Geef feedback op de website

 • I: Over de kerk
 • I: zondag 27 mei, 10:00

ds. G.Zomer,Nieuwerkerk a/d ijsel

Voorganger :Mevr. G. Zomer uit Nieuwerkerk a/d IJssel
Ouderling van dienst : Rita Oudijk
Lector : Elly van Tol
Organist :Joost v.Beek uit Utrecht
Koster : Bert van Straten
Kinderkerk : Alle groepen
Leiding : Herma en Evy
1e collecte :Onderhoud Gebouwen
2e Collecte :Eredienst
Deurcollecte :Stichting Zuidplas helpt

Orde van dienst

Welkom en mededelingen

*Intochtslied: Lied 653:1

Stil gebed

Bemoediging en groet

*Aanvangslied: Lied 653:7

Gebed

*Zingen: Lied 791:1, 3

Leefregels van God

*Zingen: Lied 791: 4, 5

Moment voor de kinderen.
*Kinderlied tijdens het 3e couplet gaan de kinderen naar hun dienst.

1 Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God. Hij is op ons gericht.

2 Wij geven God’s verhalen door. En wie zich openstelt,
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.
3 Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal

1e Schriftlezing: Marcus 9: 30-37 (Willibrordvertaling)
30.Zij gingen daar weg en trokken Galilea door; maar Hij wilde niet dat iemand het te weten kwam, 31want Hij was bezig zijn leerlingen te onderrichten. Hij zeide hun: “De Mensenzoon wordt overgeleverd in de handen der mensen en ze zullen Hem doden; maar drie dagen na zijn dood zal Hij weer opstaan.”
32Zij begrepen die woorden wel niet, maar schrokken ervoor terug Hem te ondervragen.
STRIJD OM DE RANGORDE
33 Zij kwamen in Kafarnaüm en, eenmaal thuis, ondervroeg Hij hen: “Waar hebt ge onderweg over getwist?”
34Maar zij zwegen, want zij hadden onderweg een woordenwisseling gehad over de vraag, wie de grootste was. 35Toen zette Hij zich neer, riep de twaalf bij zich en zei tot hen: “Als iemand de eerste wil zijn, moet hij laatste van allen en de dienaar van allen zijn.” 36Hij nam een kind en zette het in hun midden; Hij omarmde het en sprak tot hen:
37“Wie een kind als dit opneemt in mijn Naam, neemt Mij op; en wie Mij opneemt, neemt niet Mij op, maar Hem die Mij gezonden heeft.”

*Zingen: Psalm 131: 1

2e Schriftlezing: Marcus 10: 13-16 (W)

13.De mensen brachten kinderen bij Hem met de bedoeling dat Hij ze zou aanraken. Maar bars wezen de leerlingen ze af. 14Toen Jezus dat zag, zei Hij verontwaardigd: “Laat die kinderen toch bij Mij komen en houdt ze niet tegen. Want aan hen die zijn zoals zij behoort het Koninkrijk Gods.
15Voorwaar, Ik zeg u: wie het Koninkrijk Gods niet aanneemt als een kind, zal er zeker niet binnengaan.” 16Daarop omarmde Hij ze en zegende hen, terwijl Hij hun de handen oplegde.

*Zingen: Psalm 131: 2,3

Overdenking

*Zingen Lied 991: 1, 6, 7, 8

*Kinderen komen terug met kinderlied van de maand
Ik moet weggaan (Opwekking Kids 205), via beamer https://www.youtube.com/watch?v=NqC9bB9_d4E

Ik moet weggaan
Ik moet weggaan
Ik kan echt niet blijven
Maar ik zal een mooie brief
In jullie harten schrijven
Als je dan mijn woorden leest
Weet je dat ik ben geweest
Als je dan mijn woorden leest
Weet je dat ik ben geweest

Ik ben bij je
Ik ben bij je
Ik ben teruggekomen
En ik heb mijn mooiste vuur
Voor jullie meegenomen
Door het wonder van de Geest
vieren wij het Pinksterfeest
Door het wonder van de Geest
Vieren wij het Pinksterfeest

Ik ben bij je
Ik ben bij je
Ik ben bij de mensen
Zodat ze elkaar verstaan
Over alle grenzen
Door het wonder van de Geest
vieren wij het Pinksterfeest
Door het wonder van de Geest
Vieren wij het Pinksterfeest

Door het wonder van de Geest
Vieren wij het Pinksterfeest

Dankgebed, voorbeden stil gebed Onze Vader

Inzameling van gaven
*Slotlied Lied 249:1,2,3

Zegen

Volgende dienst:
zo 3 juni 10.00u Mevr. Corine Zonnenberg uit Hardinxveld

Lengte 2 uur 3 min 50 sec
=>Download (21 MB)
Deze opname wordt over 6 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (78)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Kerkdienst ds Jan-Willem Leurgans 18 nov 10:00

 3. 2 Kerkdienst ds Rob v.d.Plicht 11 nov 10:00

 4. 3 Kerkdienst Dankdag voor Gewas en Arbeid ds Jan-Willem Leurgans 07 nov 19:30

 5. 4 Kerkdienst Viering Heilig Avondmaal ds Jan-Willem Leurgans 04 nov 10:00

 6. 5 Kerkdienst ds Jan-Willem Leurgans 28 okt 10:00

 7. 6 Kerkdienst WERELDDICONAAT zondag ds Rob v.d.Plicht 21 okt 10:00

 8. 7 Kerkdienst kinderdienst Kinderkoor De Regenboog uit Krimpen a/d Ijss ds Rob v.d.Plicht 14 okt 10:00

 9. 8 Kerkdienst ds. J. v.d. Meent, Utrecht 07 okt 10:00

 10. 9 Kerkdienst Jeugddienst MMV Ithiël, ds Jan-Willem Leurgans 30 sep 10:00

 11. 10 Kerkdienst ds Jan-Willem Leurgans 23 sep 10:00