Geef feedback op de website

PvdB - God se wysheid is dwaasheid in die oë van die ongelowige

Noimagesmall a52aade4
Video 36b433bc
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 27 mei, 18:00

Ds. Paul van den Berg

God se wysheid is dwaasheid in die oë van die ongelowige

Skriflesing: 1 Korintiërs 1:18 tot 1 Korintiërs 2:16
Teksvers: 1 Korintiërs 1:18, 22 en 1 Korintiërs 2:2

Paulus het Jesus as die Christus aan die skeptiese en ongelowige inwoners van Korinte verkondig. Daarom het hy hom voorgeneem om die evangelie van Jesus Christus te ver-kondig deur by die kernwaarheid van die evangelie, naamlik die kruisiging van Jesus Christus, te bly.
Die kernwaarheid van die evangelie, Jesus as die Christus en Hom as die gekruisigde, word ook deur Paulus in Galasiërs 6:14 as volg verwoord: “Maar wat my betref, mag God verhoed dat ek ooit oor iets anders roem as oor die kruis van ons Here Jesus Christus, want deur die kruis is die wêreld vir my dood en ek vir die wêreld.” Iemand het op grond van 2 Korintiërs 2:2 die prediking van die kruisiging van Jesus Christus die “dwaasheid van die prediking” genoem. Dwaas in die oë van die ongelowi-ges en tog ‘n krag van God vir elkeen wat in Jesus glo as die Christus, die gekruisigde.

Lengte 59 min
=>Download (20 MB)
Deze opname wordt over 4 dagen automatisch verwijderd.

 1. Opnames (157)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Prof. HS - Ewige lewe - Kultus praatjie ingesliut Prof. Henk Stoker 19 mei 18:00

 3. 2 PvdB - “Straw” is not “Wheat” Rev. Paul van den Berg 19 mei 11:00

 4. 3 PvdB - “Strooi” is nie “koring” nie Ds. Paul van den Berg 19 mei 09:00

 5. 4 PvdB - Redding is enkel en alleen ‘n genadedaad van die Here Ds. Paul van den Berg 12 mei 18:00

 6. 5 MvH - English service Rev. Maarten van Helden 12 mei 11:00

 7. 6 GK - God gee lewende water uit ou en nuwe putte! Ds. Gerrit Kruger 12 mei 09:00

 8. 7 PvdB - Erfsonde en die gevolge vir die mens Ds. Paul van den Berg 05 mei 18:00

 9. 8 MvH - God, our Counsellor and Advisor! Rev. Maarten van Helden 05 mei 11:00

 10. 9 MvH - Raadpleeg liewer die Here ds Maarten van Helden 05 mei 09:00

 11. 10 MvH - Begrafenisdien - Meisie Welthagen Ds Maarten van Helden 01 mei 11:00