Geef feedback op de website

PvdB - God se wysheid is dwaasheid in die oë van die ongelowige

Noimagesmall a52aade4
Video 36b433bc
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 27 mei, 18:00

Ds. Paul van den Berg

God se wysheid is dwaasheid in die oë van die ongelowige

Skriflesing: 1 Korintiërs 1:18 tot 1 Korintiërs 2:16
Teksvers: 1 Korintiërs 1:18, 22 en 1 Korintiërs 2:2

Paulus het Jesus as die Christus aan die skeptiese en ongelowige inwoners van Korinte verkondig. Daarom het hy hom voorgeneem om die evangelie van Jesus Christus te ver-kondig deur by die kernwaarheid van die evangelie, naamlik die kruisiging van Jesus Christus, te bly.
Die kernwaarheid van die evangelie, Jesus as die Christus en Hom as die gekruisigde, word ook deur Paulus in Galasiërs 6:14 as volg verwoord: “Maar wat my betref, mag God verhoed dat ek ooit oor iets anders roem as oor die kruis van ons Here Jesus Christus, want deur die kruis is die wêreld vir my dood en ek vir die wêreld.” Iemand het op grond van 2 Korintiërs 2:2 die prediking van die kruisiging van Jesus Christus die “dwaasheid van die prediking” genoem. Dwaas in die oë van die ongelowi-ges en tog ‘n krag van God vir elkeen wat in Jesus glo as die Christus, die gekruisigde.

Lengte 59 min
=>Download (20 MB)
Deze opname wordt over 7 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (167)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Afrikaanse diens   14 okt 18:00

 3. 2 Begrafnis: Christo Crafford Ds 14 okt 14:30

 4. 3 English service   14 okt 11:00

 5. 4 Afrikaanse diens   14 okt 09:00

 6. 5 Afrikaanse diens   07 okt 18:00

 7. 6 English service   07 okt 11:00

 8. 7 Afrikaanse diens   07 okt 09:00

 9. 8 Afrikaanse diens   30 sep 18:00

 10. 9 English service   30 sep 11:00

 11. 10 Afrikaanse diens   30 sep 09:00