Geef feedback op de website

 • I: Over de kerk
 • I: zondag 17 juni, 10:00

ds. Henriëtte Nieuwenhuis, Pugungraharjo, Indonesië

Voorganger : ds. Henriëtte Nieuwenhuis, Pugungraharjo, Indonesië

Ouderling van dienst Jannie Boevé
Lector : Brian Groeneveld
Organist Pim Vink
Koster : Jaap Broer
Kinderkerk Alle groepen
Leiding : Simone en Joyce
1e Collecte Eredienst
2e Collecte KIA Diaconaat Zomer
Deurcollecte :Timon

Orde van Dienst
Welkom en mededelingen
*Aanvangslied: Lied 92: vers 1,2,7
Votum en Groet
*Zingen: Lied 92, vers 8
Gebed van verootmoediging
*Zingen: Loflied: 156: vers 1,3,4
Leefregel
Gebed
*Kinderkerklied tijdens het 3e couplet gaan de kinderen naar hun dienst
1 Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God. Hij is op ons gericht.

2 Wij geven God’s verhalen door. En wie zich openstelt,
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.

3 Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal

Schriftlezing 1: Ezechiel 17:22-24
22 Dit zegt God, de HEER: Ikzelf zal uit de top van de hoge ceder, tussen de bovenste takken, een teer twijgje wegplukken, en dat zal ik planten op een hoge en verheven berg. 23 Op de hoogste berg van Israël zal ik het planten, het zal takken dragen en vruchten voortbrengen, en een prachtige ceder worden. In die boom, in de schaduw van zijn takken, zullen vogels wonen, alle soorten vogels die er zijn. 24 En alle bomen in het veld zullen beseffen dat ik, de HEER, het ben die een hoge boom velt en een kleine boom doet groeien, die een gezonde boom laat verdorren en een verdorde boom weer laat bloeien. Wat ik, de HEER, gezegd heb, zal ik doen.”’

Zingen: Lied 978: vers 1,2

Schriftlezing 2: Markus 4: 30-34
30 En hij zei: ‘Waarmee kunnen we het koninkrijk van God vergelijken en door welke gelijkenis kunnen we het voorstellen? 31 Het is als een zaadje van de mosterdplant, het kleinste van alle zaden op aarde wanneer het gezaaid wordt. 32 Maar als het na het zaaien opschiet, wordt het het grootste van alle planten en krijgt het grote takken, zodat de vogels van de hemel in zijn schaduw kunnen nestelen.’
33 Met zulke en andere gelijkenissen maakte hij hun het goede nieuws bekend, voorzover ze het konden begrijpen; 34 hij sprak alleen in gelijkenissen tegen hen, maar wanneer hij alleen was met zijn leerlingen, verklaarde hij hun alles.

*Zingen: Lied 978: vers 3

Preek

Meditatieve muziek: Een korrel graan (https://www.youtube.com/watch?v=VGwxR_epOIg, graag stoppen bij 2.55)

*Zingen: Lied 923: vers 1,2,3

Kinderen komen terug naar de kerk
Gesprek kinderen
*Kinderlied: ELB 471
Refrein:
1 Weet je dat de Vader je kent?
Weet je dat je van waarde bent?
Weet je dat je een parel bent,
een parel in Gods hand,
een parel in Gods hand?

couplet
1.Ze zeggen allemaal: Je kunt niets doen,
je bent een oen;
ze trekken altijd aan mijn paardestaart,
ik ben niets waard.
Nou heb ik weer de ranja omgegooid,
ik leer het nooit.
Mijn moeder luister nooit als ik wat zeg.
’k Heb altijd pech, ik ga maar weg.
Refrein 1:
Weet je dat de Vader je kent?
Weet je dat je van waarde bent?
Weet je dat je een parel bent,
een parel in Gods hand,
een parel in Gods hand?

2 Ik snap alweer niks van die rare som,
ik ben zo dom;
m’ bloes zit onder de spaghetti-mix,
ik kan ook niks.
Al noemt de hele klas mij sacherijn, ik mag er zijn.
Al zegt mijn broertje steeds: Wat stout ben jij -
God houdt van mij, God houdt van mij!
Refrein 2
Ik weet dat de Vader me kent.
Ik weet dat ik van waarde ben.
Ik weet dat ik een parel ben,
een parel in Gods hand,
een parel in Gods hand.

Gebeden Stil gebed Onze Vader

Collecte

*Slotlied: Lied 425
Zegen

Lengte 1 uur 15 min 14 sec
=>Download (13 MB)
Deze opname wordt over 7 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (78)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Kerkdienst ds Jan-Willem Leurgans 18 nov 10:00

 3. 2 Kerkdienst ds Rob v.d.Plicht 11 nov 10:00

 4. 3 Kerkdienst Dankdag voor Gewas en Arbeid ds Jan-Willem Leurgans 07 nov 19:30

 5. 4 Kerkdienst Viering Heilig Avondmaal ds Jan-Willem Leurgans 04 nov 10:00

 6. 5 Kerkdienst ds Jan-Willem Leurgans 28 okt 10:00

 7. 6 Kerkdienst WERELDDICONAAT zondag ds Rob v.d.Plicht 21 okt 10:00

 8. 7 Kerkdienst kinderdienst Kinderkoor De Regenboog uit Krimpen a/d Ijss ds Rob v.d.Plicht 14 okt 10:00

 9. 8 Kerkdienst ds. J. v.d. Meent, Utrecht 07 okt 10:00

 10. 9 Kerkdienst Jeugddienst MMV Ithiël, ds Jan-Willem Leurgans 30 sep 10:00

 11. 10 Kerkdienst ds Jan-Willem Leurgans 23 sep 10:00