Geef feedback op de website

Zondagmorgendienst

Noimagesmall
Audio
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 17 juni, 10:00

Ds W. Broekema - Nijverdal (gastpredikant)

Orde van dienst
voor zondag 17 juni 2018 om 10.00 uur
in de Grote Kerk te Almelo

DE VOORBEREIDING
Woord van welkom en mededelingen
Orgelspel en aansteken van de kaarsen allen gaan daarna staan
Bemoediging en drempelgebed:
v: Onze hulp is in de naam van de Heer,
a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
v: Hoor ons aan, eeuwige God!
a: HOOR NAAR ONS BIDDEN!
v: Gij, die ons hart aanziet, Gij, die onze diepten peilt,
a: BLIJF ONS NIET VERBORGEN!
v: Wij herkenden U niet, wij zochten onszelf.
a: GIJ, HEER, VERGEEF ONS!
v: Doe ons herleven en maak ons weer nieuw.
a: GEEF ONS UW GENADE!
v: Breng ons in het reine met U en met elkaar.
a: ZEGEN ONS MET VREDE
EN LAAT LICHTEN UW AANGEZICHT.
AMEN.
Het openingslied : Psalm 8 vers 1, 2 en 3 allen gaan daarna zitten
Het Kyrie en het Gloria:
v: Aan het begin van ons samenzijn staan we stil bij de wereld waaruit we komen, waar we zelf ook deel van uit maken. We staan stil bij……………………
Laten wij de Heer om ontferming aanroepen en zijn naam prijzen,
want zijn goedheid is zonder einde:

Liedboek 270a

Gloria: Lied 304 vers 1, 2 en 3

Groet en Gebed van de zondag:
v: De Heer is met u allen!
a: ZIJN VREDE IS MET U!

v: Gij die ons in hoop doet leven,
Gij weet dat wij zwak staan zonder U.
Hoor naar onze verzuchtingen,
maak ons sterk door uw nabijheid.
Dan alleen zijn wij bij machte
zo te spreken, zo te handelen,
zoals Gij dat hebt bedoeld.
Dit uur en alle dagen van ons leven,
a: DOOR ONZE HEER JEZUS CHRISTUS, UW ZOON.
AMEN.
Voor kleine en grote oren
Daarna gaan de kinderen met het licht van de paaskaars naar de kinderkerk.

DE SCHRIFTEN
Lezing uit het Oude Testament:
l: Job 10
Woord van de Eeuwige!
a: WIJ DANKEN GOD!
De antwoordpsalm : Psalm 31 vers 2 en 7
Lezing uit de brieven:
l: 2 Korintiërs 5:1 t/m 10
Woord van de Eeuwige!
a: WIJ DANKEN GOD!
Schriftlied : Lied 566 vers 1, 2, 4 en 5 allen gaan daarna staan
Lezing van het evangelie
v: Marcus 4:26 t/m 34
Acclamatie: Liedboek 339f
a:

Preek
Schriftlied : Lied 837 vers 1 en 4

DE GEBEDEN EN DE GAVEN
Gebeden:
Voorbede:
l: …, zo bidden wij samen: Liedboek 367e
a:
Gebedsstilte
a: ONZE VADER…
Inzameling van onze gaven – Orgelspel
Gebed over de gaven
Slotlied : Lied 904 vers 1, 4 en 5 allen gaan staan
Wegzending en zegen:
v: …,
a:
Orgelspel Bij de uitgang is er een collecte voor het thuiskerkenwerk.

Lengte 1 uur 8 min
=>Download (62,27 MB)
Deze opname wordt over 10 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (14)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk - wijkpredikant Grote Kerk 19 aug 10:00

 3. 2 Zondagmorgendienst Ds A. van Houwelingen (em. predikant) 12 aug 10:00

 4. 3 Zondagmorgendienst Mw ds A. de Vries - Almelo (gastpredikante) 05 aug 10:00

 5. 4 Zondagmorgendienst Mw ds H. Günther-van Dijk - Deventer (em. gastpredikante) 29 jul 10:00

 6. 5 Zondagmorgendienst Mw ds Bunjes-van der Lee - Borne (em. gastpredikante) 22 jul 10:00

 7. 6 Zondagmorgendienst Ds G. van der Kamp - Delft (gastpredikant) 15 jul 10:00

 8. 7 Diplomauitreiking opleiding 'Facilitair leidinggevende' - ROC van Twente - Almelo   10 jul 18:00

 9. 8 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 08 jul 10:00

 10. 9 Zondagmorgendienst Ds E. van Houwelingen - Hengelo (gastpredikant) 01 jul 10:00

 11. 10 Pleinconcert - Twents Jeugd Symfonie Orkest   30 jun 20:00